Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012

GNO giới thiệu chùm ảnh các bạn trẻ tham dự Khóa tu mùa hè 2012 chính thức khai mạc vào ngày 9-7-2012 (nhằm 21-5 Nhâm Thìn) tại chùa Hoằng Pháp.
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 1
 
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 2
 
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 3
 
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 4
  Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 5

Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 6
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 7
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 8
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 9
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 10
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 11
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 12
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 13
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 14
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 15
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 16
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 17
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 18
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 19
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 20
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 21
 
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 22
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 23
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 24
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 25
Chùm ảnh: Hơn 3.300 bạn trẻ dự Khóa tu mùa hè 2012 ảnh 26

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày