Từ khóa: dã chiến
Tìm thấy 10 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1126 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Việc nhỏ mà vui

GN - Chung sức cho bệnh viện dã chiến, tiếp sức công nhân xa nhà và người khó khăn bằng quỹ chia sẻ yêu thương của gia đình, lắng nghe và sách tấn bạn đạo vực dậy tinh thần trong dịch bệnh...
Một tình nguyện viên tại Bệnh viện Dã chiến số 10 - Ảnh: Bảo Toàn

30 ngày trong bệnh viện dã chiến: Những ngày đầu hoang mang

Làm tình nguyện viên trong bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19, khi có ai đó hỏi: “Chị có sợ bị lây nhiễm không?”, nếu tôi quả quyết rằng “Không!” thì hẳn đang... dối lòng, nhất là ở những ngày đầu lạ lẫm và có phần hoang mang.