Từ khóa: Dâng y Kathina
Tìm thấy 11 kết quả
Chư Tăng tụng kinh chúc phúc lành đến các Phật tử

Trà Vinh: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kompong SaLa

GNO - Chiều 19-11, tại chùa Kompong SaLa - chùa Tha La (X.Ngọc Biên, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã trang nghiêm tổ chức lễ dâng y Kathina chúc mừng chư Tăng thành tựu 3 tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2567, thêm một tuổi đạo theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.
Phật tử dâng y kathina tại chùa Bửu Quang

Vĩnh Long: Lễ dâng y kathina tại chùa Bửu Quang

GNO - Sáng 10-10 (15-9 Nhâm Dần), sau 3 tháng an cư hoàn mãn, Đại đức Thích Thiện Quang, trụ trì chùa Bửu Quang (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã hướng dẫn đạo tràng trang nghiêm tổ chức lễ dâng y kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.