Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM)

Phật tử nhiễu Phật quanh chánh điện
Phật tử nhiễu Phật quanh chánh điện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 2-11 (28-9-Tân Sửu) tại chùa Candarans (phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina, sau 3 tháng An cư kiết hạ chư Tăng theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Mở đầu là khóa lễ bái Tam bảo, thời thuyết pháp do chư tôn đức thuyết giảng, nói về ý nghĩa và những phước báu của dâng y Kathina sau ba tháng an cư của chư Tăng.

Tiếp đó, Phật tử thực hiện nghi thức nhiễu Phật.

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 1

Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina

Dưới sự chứng minh của Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, trụ trì chùa Candaransi, cùng chư Tăng, Phật tử thực hiện lễ thọ trì tam quy và ngũ giới, đại diện gia đình thí chủ tác bạch dâng y Kathina.

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 2

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tuyên ngôn Tăng sự giao y

Chư Tăng thực hiện khóa nghi thức tuyên ngôn Tăng sự, giao y, thọ y. Và khóa lễ tụng kinh cầu an chúc an lành đến thí chủ cùng các tu nữ, Phật tử hùn phước dâng y Kathina được an lành trong chánh pháp của chư Phật, cũng như những người thân quá vãng, cửu huyền thất tổ được vãng sanh về cõi lành.

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 3

Hòa thượng Danh Lung, trụ trì chùa Candaransi đã có pháp thoại nói về ý nghĩa của những việc làm phước thiện

Một số hình ảnh lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi:

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 4

Thời thuyết pháp ngắn mở đầu lễ dâng y

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 5

Nhiễu Phật

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 6

Ba vòng quanh Chánh điện

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 7

Trang nghiêm

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 8

Thanh tịnh

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 9

"Ca-sa oai đức chi bằng/Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa-môn"

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 10

Tại Chánh điện

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 11

Đại diện thí chủ dâng hương

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 12

Dâng y Kathina

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 13
Các Phật tử tham dự
Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 14

Thành kính

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 15

Chư tôn đức tác bạch trình duyên sự

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 16

Nghị thức giao y

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 17
Lễ Phật
Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 18

Và thọ y

Lễ dâng y Kathina tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) ảnh 19

Hòa thượng Danh Lung chia sẻ pháp thoại ngắn và kết thúc lễ dâng y với khóa kinh cầu an

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày