Đầu năm thưởng ngoạn danh sơn Yên Tử

Từ Chùa Đồng, nơi đỉnh thiêng Yên Tử, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của Yên tử, thưởng ngoạn núi non điệp trùng của dãy Đông Triều và phóng xa tầm mắt tới những hòn đảo nhấp nhô của vịnh Hạ Long.

Yên Tử gắn liền với cuộc đời sự nghiệp của Vua Trần Nhân Tông. Xuất gia về Yên Tử tu hành (1299), Ông lấy pháp hiệu Trúc Lâm Đại Đầu Đà và sáng lập ra dòng Thiền Phái Trúc Lâm. Với tinh thần nhập thế và yêu nước, giáo lý Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử trở thành nền tảng tư tưởng dựng nước và giữ nước thời Trần, có ảnh hưởng sâu sắc đến Phật giáo Việt Nam sau này.

Chùa Đồng tọa ngay Đỉnh núi Yên Tử, có độ cao 1.068m so với mặt nước biển, thuộc cánh cung Đông Triều.

Chùa Đồng tọa ngay Đỉnh núi Yên Tử, có độ cao 1.068m so với mặt nước biển, thuộc cánh cung Đông Triều.

Trong nhiều năm qua, Yên Tử là địa danh luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm đầu tư. Cùng với sự phát tâm công đức của các tổ chức, cá nhân, các Tăng, Ni, phật tử trong và ngoài nước, nhiều công trình Chùa, Am, Tháp, đường xá… đã và đang tiếp tục được trùng tu tôn tạo nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử danh thắng vốn có của Yên Tử.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Yên Tử hai năm trở lại đây, công tác phục vụ Lễ hội xuân đã được Ban tổ chức chuẩn bị từ sớm và khá chu đáo, từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, dịch vụ trông giữ xe, đến việc bố trí các khu vệ sinh công cộng, dịch vụ ăn uống, cáp treo... đều có sự qui củ hơn, thuận tiện cho du khách thập phương khi hành hương về Yên tử du xuân.

Một số hình ảnh về Yên Tử:

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

 Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử.

Đầu năm thưởng ngoạn danh sơn Yên Tử ảnh 3
Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.
Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Du khách có thể bộ hành...

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo.

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa.

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.
Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.
Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.
Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực.

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện.

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác.

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

 Xe cứu thương...

Đầu năm thưởng ngoạn danh sơn Yên Tử ảnh 15

 .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố.

Khách thập phương nô nức du xuân về Yên Tử. Du khách có thể bộ hành... Hoặc thưởng ngoạn cảnh sắc núi non Yên tử từ cáp treo. Tình nguyện viên hướng dẫn du khách hành hương lên chùa. Bãi trông giữ xe được quy hoạch theo từng khu vực. Thùng rác công cộng đặt tại nhiều nơi thuận tiện. Nhân viên vệ sinh dang thu gom rác. Xe cứu thương... .... và xe cứu hỏa luôn túc trực để đề phòng sự cố. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ luôn được quan tâm đặc biệt tại mùa Lễ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực trong công tác chuẩn bị và phục vụ Lễ hội như trên, vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp khiến du khách thập phương không khỏi phiền lòng, đặc biệt là tình trạng còn một số điểm bán hàng, dịch vụ kinh doanh tư nhân lợi dụng mùa lễ hội để tăng giá.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ản internet

Cầu nguyện và linh ứng có mâu thuẫn với nhân quả?

GNO - Tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi quy luật Nhân-duyên-quả. Biểu hiện cụ thể của mỗi phút giây đời sống này (về biệt nghiệp-cá nhân cũng như cộng nghiệp-tập thể) chính là trình hiện chân thật nhất của Nhân-duyên-quả.
Nhờ siêng tu nên bớt bệnh

Nhờ siêng tu nên bớt bệnh

GNo - Ông Nguyễn Tấn Phát, pháp danh Chánh Thành Quy, cư ngụ tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trước đây ông là sĩ quan quân đội, mặc dù gia đình theo đạo Phật nhưng ông ít khi đi chùa, lễ Phật hay tụng kinh.
Mở rộng lòng từ: Hai cha con nhà nghèo bệnh nặng

Mở rộng lòng từ: Hai cha con nhà nghèo bệnh nặng

GNO - (MRLT 1225 - 2023) Mẹ qua đời vì bệnh tim, cha bị tai biến nằm một chỗ không tự chủ được trong sinh hoạt, các con thì có gia đình riêng cũng nghèo, đi tứ tán nhiều nơi. Anh Phong đi làm xa, giờ trở về nhà vừa chống chọi với bệnh tật vừa phải chăm sóc cha già.

Thông tin hàng ngày