Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Sáng 28-11, tại Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ, Hà Nội),  Ban Tổ chức Tang lễ và môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ.

Hoà thượng Thích Thanh Tứ là một vị cao tăng có uy tín lớn trong Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Hoà thượng đã tích cực tham gia và ủng hộ cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Với cương vị Phó Thư ký Ban Vận động Thống nhất Phật giáo, Hoà thượng đã có đóng góp to lớn vào việc thống nhất 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trên cương vị trong Giáo hội và ngoài xã hội, với uy tín, năng lực của mình, Hoà thượng luôn kiên định phương châm hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, có đóng góp lớn trong việc kiện toàn, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, nhất là đối với Phật giáo các tỉnh phía Bắc.

Kim quan được quàn tại Đại lễ đường Tùng lâm Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 9h ngày 28-11 đến hết ngày 29-11.

7g sáng 30-sẽ diễn ra lễ truy điệu, 10h lễ cung nghinh kim quan về nhập Bảo tháp tại chùa Nho Lâm, xã Mai Động (Kim Động, Hưng Yên), quê hương của Hòa thượng.

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 1

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 2

Chư tôn đức đưa nhục thân HT.Thích Thanh Tứ
từ Bệnh viện Việt Xô về Trụ sở T.Ư GHPG Việt Nam

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 3

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 4

Chư tôn đức cùng môn đồ, pháp quyến
bên giác linh HT trước lúc nhập kim quan

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 5

Nhập kim quan

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 6

HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội
Phật giáo Việt Nam phát tang cho môn đồ pháp quyến

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 7

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 8

Hà Nội: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ ảnh 9

Rất đông Phật tử từ sáng sớm đã về dự lễ nhập kim quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày