Hải Phòng: Tấn đàn truyền Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn Diệu Nghiêm Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-8, tại tổ đình Phúc Lâm (chùa Dư Hàng) - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã trang nghiêm tấn đàn truyền giới cho các giới tử Tăng Ni tại Đại giới đàn Diệu Nghiêm Phật lịch 2566.

Hội đồng Thập sư Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, đương vi ngôi đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng làm Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Nguyên Bình làm Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư vị tôn chứng Tăng-già.

Hải Phòng: Tấn đàn truyền Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn Diệu Nghiêm Phật lịch 2566 ảnh 1

Tam sư truyền giới cho các giới tử Tăng

Hội đồng Thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Diệu Hiền làm Hòa thượng Ni đàn đầu; Ni sư Thích Đàm Kiên làm Yết-ma A-xà-lê và Ni sư Thích Tâm Chính làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Hải Phòng: Tấn đàn truyền Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn Diệu Nghiêm Phật lịch 2566 ảnh 2

Tam sư truyền giới cho các giới tử Ni

Sau khi lễ Phật, lễ Tổ, đàn tràng trang nghiêm, thanh tịnh, Hội đồng giới sư Tăng đã đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo cho 4 giới tử và truyền giới Sa-di giới cho 7 giới tử cầu giới. Song song đó, Hội đồng giới sư Ni đã truyền giới Sa-di-ni cho 13 giới tử Ni đã trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch trước đó và trao truyền bổn pháp yết-ma cho 7 giới tử cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni. Chư giới sư Ni cũng đã hướng dẫn các giới tử Ni vân tập đến Đại Tăng để cầu Chánh pháp yết-ma.

Hải Phòng: Tấn đàn truyền Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni tại Đại giới đàn Diệu Nghiêm Phật lịch 2566 ảnh 3

Giới tử Ni

Sau khi các giới tử thọ giới, Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã sách tấn các hành giả cần phải nghiêm trì giới luật, luôn nghe lời chỉ dạy của thầy nghiệp sư, hết lòng phụng sự Tam bảo, xứng đáng đứng trong hàng ngũ Tăng đoàn, sứ giả của Như Lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1168 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ông nội, bé Nấm và Trung thu

GNO - Năm nay bé Nấm lên năm. Lần đầu có cháu, lại là cháu gái nên ông nội cưng hết biết. Còn hỏi; nhà ông bà nội sinh ra toàn con trai. Bốn thằng ôn chớ ít ỏi gì. Nghịch phá như giặc.

Thông tin hàng ngày