Hội Cựu Sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM họp mặt

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tại TP.HCM

Hội Cựu Sinh Viên

Số:03/TM/HCSV/13                                                                                          TP.HCM, Ngày 10-08-2013

THƯ MỜI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU SINH VIÊN

*****

Kính gởi: Chư Tôn đức Tăng Ni cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM các khóa I, II, III, IV, V, VI, VII .           

Kính thưa Chư Huynh Đệ cựu sinh viên,

- Căn cứ Biên bản cuộc họp giữa Hội đồng Điều hành Học viện và Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên ngày 2-5-2013 về Bổ sung nhân sự và chương trình hoạt động năm 2013 của hội;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Ban Chấp hành hội Cựu Sinh viên từ Khóa I đến khóa VII, vào ngày 17-07-2013, về chương trình hoạt động cụ thể của hội;

Ban Chấp hành hội Cựu Sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trân trọng kính thông báo và cung thỉnh Chư Tôn đức cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM các khóa từ I đến VII hoan hỷ quang lâm về Thiền viện Vạn Hạnh, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, vào lúc 8 giờ ngày 23-8-2013 tức là ngày 17-7- Quý Tỵ để tham dự lễ:

- Tiểu tường của Cố Đại lão Hòa thượng Viện Trưởng sáng lập.

- Buổi họp mặt truyền thống Hội Cựu Sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Chương trình như sau:

- 8 giờ 00: Đón tiếp Chư Tôn đức.

- 8 giờ 30: Lễ tưởng niệm Hòa thượng Ân Sư, Chư vị Giáo sư và Chư Huynh Đệ Cựu sinh viên các khóa đã viên tịch.

- 09 giờ 15: Lễ họp mặt truyền thống (có chương trình riêng)

- 11 giờ 30: Thọ trai

- 13 giờ 00: Hòa thượng Viện trưởng mời Cựu Sinh viên tham quan cơ sở mới của Học viện tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Kính mong Chư Huynh Đệ Cựu Sinh viên sắp xếp công việc và dành thời gian tham dự lễ nói trên, thể hiện tấm lòng của người học trò đối với bậc ân sư khả kính và sự nghiệp giáo dục của Học viện.

Kính chúc Chư Tôn đức Cựu Sinh viên pháp thể khinh an, thành tựu mọi Phật sự.

                                                                                              Trân trọng,

                                                                          TM.Ban Chấp hành Hội Cựu Sinh viên

                                                                                                Chủ tịch

                                                                                        TT.Thích Viên Giác

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Sinh, già, bệnh, chết

GNO - Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest Tradition).

Thông tin hàng ngày