Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú, Duyên Hải đảnh lễ Hòa thượng Thạch Sen

Chư Tăng chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thạch Sen
Chư Tăng chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thạch Sen
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-7, Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú và Duyên Hải (Trà Vinh) đến đảnh lễ, vấn an sức khỏe Hòa thượng Thạch Sen, cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Rumduol.

Đoàn có Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú; Hòa thượng Thạch Pai, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Duyên Hải; Thượng tọa Thạch Rươn, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Duyên Hải cùng chư Tăng Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước của huyện; chư vị trụ trì các chùa...

Hòa thượng Kim Ngọc Toàn đã dâng lời tác bạch vấn an sức khỏe, chư Tăng đồng tụng thời kinh chúc thọ Hòa thượng Thạch Sen.

Chư Tăng đồng tụng thời kinh

Chư Tăng đồng tụng thời kinh

Dịp này, Hòa thượng Thạch Sen ban đạo từ, bày tỏ mong muốn chư Tăng phải luôn luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Bước vào 3 tháng An cư truyền thống Phật lịch 2566 sắp tới, chư Tăng phải cấm túc chuyên tu để trau dồi Giới - Định - Tuệ cho thanh tịnh, nỗ lực công phu, lễ bái, tụng niệm và suy nghiệm lời Phật dạy, thực hành để tiếp tục hoằng dương Chánh pháp làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, sau khi mãn hạ 3 tháng an cư.

Cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến Hòa thượng Thạch Sen

Cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến Hòa thượng Thạch Sen

Được biết, lễ nhập hạ chính thức của Phật giáo Nam tông Khmer Phật lịch 2566 vào ngày 13-7-2022 (15-6-Nhâm Dần) và mãn hạ vào ngày 10-10-2022 (15-9-Nhâm Dần).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày