Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc"

Hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội - Ảnh: M.Ân
Hội thảo trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội - Ảnh: M.Ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chủ đề của hội thảo trực tuyến do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp tổ chức vào sáng nay, 11-1.
Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 1

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự chủ tọa, ông Võ Văn Thiện tại đầu cầu TP.HCM

Hội thảo trực tuyến kết nối từ Hội trường Ủy ban Trung ương MTTQVN (TP.Hà Nội) với Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phía Nam (TP.HCM).

Tham dự hội thảo khoa học trực tuyến có hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; ông Ngô sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương UBMTTQVN; ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, hai Văn phòng Trung ương Giáo hội, cùng các nhà nghiên cứu, học giả tham gia hội thảo.

Hội thảo khoa học với chủ đề :"Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" nhằm triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết toàn quốc lần thứ VIII và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 2

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc - Ảnh: M.Ân

Từ đầu cầu TP.Hà Nội, ông Ngô Sách Thực đã phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học, tiếp đó, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phát biểu khai mạc khẳng định đoàn kết là truyền thống hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Với Đạo pháp, xây dựng khối đại đoàn kết là gốc rễ cho sự hưng thạnh của Phật giáo, hun đúc nên sự gắn kết với cộng đồng, tín đồ, đưa ngôi chùa Phật giáo trở thành tín ngưỡng, gắn bó thân thuộc của nhân dân Việt Nam, giúp Phật pháp được trường tồn, hưng thạnh.

“Hôm nay, chúng ta cùng ngồi lại để cùng nhau thảo luận, phân tích, trình bày về chủ đề 'Phát huy vai trò Tăng, Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc'. Qua đó, chúng ta cần làm rõ yêu cầu và đánh giá về phát huy những giá trị và nguồn lực của GHPGVN trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong vai trò đóng góp của GHPGVN, trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nêu mục đích của hội thảo.

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 3

Hội thảo tại đầu cầu TP.HCM

Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ hành trạng, quá trình tu tập, thừa hành Phật sự, cống hiến, phụng sự của Tăng Ni GHPGVN hiện nay; Khẳng định vị trí, vai trò của Tăng Ni và GHPGVN các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Làm rõ những cơ hội, khó khăn đối với GHPGVN trước xu thế tục hóa tôn giáo đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay; Những cơ hội và khó khăn trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư để từ đó đề xuất, khuyến nghị những giải pháp nhằm phát huye tốt vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong việc trang nghiêm Giáo hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; Phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 4

Chư tôn đức, đại biểu chủ tọa hội thảo trực tuyến - Ảnh: M.Ân

Trong sáng nay, chư tôn đức, các nhà nghiên cứu đã trình bày nhiều chủ đề thiết thực tại hội thảo: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự trình bày chủ đề "Các giá trị tôn giáo và xã hội của Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc”; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN với chủ đề “Tăng Ni thời hiện đại - Những phẩm chất đạo đời dung thông"; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội trình bày chủ đề "Vai trò và việc thực hành giới luật của Tăng Ni trong sự nghiệp đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; Thượng tọa Thích Phước Đạt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM với chủ đề "Sức mạnh nội tại của Phật giáo trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước"; Thượng tọa Lý Hùng, Phó Viện trưởng kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer trình bày chủ đề "Thực trạng công tác đào tạo, giáo dục của chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ hiện nay"…

Hội thảo bế mạc và kết thúc trong sáng cùng ngày.

Hình ảnh hội thảo trực tuyến kết nối từ Ủy ban Trung ương MTTQVN (TP.Hà Nội) đến Văn phòng Hội đồng Trị sự GHPGVN phía Nam (TP.HCM):

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 5

Ông Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị trực tuyến - Ảnh: M.Ân

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 6

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trình bày chủ đề "Các giá trị tôn giáo và xã hội của Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc” - Ảnh: M.Ân

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 7

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm với chủ đề “Tăng Ni thời hiện đại - Những phẩm chất đạo đời dung thông" - Ảnh: M.Ân

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 8

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự điều phối hội thảo - Ảnh: M.Ân

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 9

Tại đầu cầu Hội đồng Trị sự phía Nam - TP.HCM

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 10

Hòa thượng Thích Huệ Thông trình bày chủ đề: "Vai trò và việc thực hành giới luật của Tăng Ni trong sự nghiệp đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 11

Thượng tọa Thích Phước Đạt với chủ đề "Sức mạnh nội tại của Phật giáo trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước"

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 12

Hội thảo trực tuyến

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 13

Thượng tọa Lý Hùng với chủ đề "Thực trạng công tác đào tạo, giáo dục của chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ hiện nay"

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 14

Thượng tọa Thích Phước Đạt

Hội thảo “Phát huy vai trò của Tăng Ni GHPGVN trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc" ảnh 15

Hội thảo trực tuyến tại đầu cầu TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày