Lễ bái hồng danh

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi đang thực hành lạy Hồng danh Sám hốiHồng danh Pháp hoa, có một số vấn đề cần quý Báo hướng dẫn: 1-Lạy theo kinh Hồng danh Sám hối, theo cách: Mỗi hồng danh Đức Phật tôi đều lạy. Ngoài ra sau phần lễ bái hồng danh, đến phần đọc tụng kệ sám mỗi đức hiệu Phật (Như Lai, Ứng Cúng...) tôi đều niệm Đức Phật Thích Ca và kính lạy. Phần hồi hướng tôi có hồi hướng thêm cho tổ tiên, cha mẹ, chúng sanh, oan gia trái chủ.... Trong phần 60 bài kệ hạnh nguyện Bồ-tát Phổ Hiền, cứ sau mỗi bài kệ tôi niệm Nam-mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát rồi lạy một lạy (tổng 60 lạy). Do đó số lần lễ bái sẽ nhiều hơn so với nghi thức chỉ dẫn và có thêm một số nguyện khác theo tâm niệm riêng tôi.

2- Lạy Hồng danh Pháp hoa theo kinh Bổn môn Pháp hoa, sau khi đọc bài kệ sám hối và lạy, tôi có hồi hướng thêm cho tổ tiên, cha mẹ, chúng sanh, oan gia trái chủ.... Tôi đã thực hành lạy Hồng danh Sám hối một thời gian, hiện nay thực hành lạy thêm Hồng danh Pháp hoa vậy tôi có nên tiếp tục lạy Hồng danh sám hối nữa không? Hiện nay, tôi thực hành theo hình thức, hôm nay lạy Hồng danh sám hối, hôm sau lạy Hồng danh Pháp hoa. Mặt khác, trước tôn tượng Bồ-tát có được lạy hồng danh các Đức Phật? Trong pháp lễ sám cần lạy đúng 108 lạy (tương ứng 108 phiền não), vậy việc lạy nhiều hơn có được không?

(MINH PHÁT, thoinguyen...@gmail.com)

Bạn Minh Phát thân mến,

Lạy Hồng danh Sám hối là xướng hồng danh các Đức Phật rồi lễ bái. Tâm thành kính tưởng đến Phật, thân năm vóc sát đất. Lễ lạy chậm rãi, chánh niệm tỉnh giác, thâm tâm cung kính. Có nhiều nghi thức lễ bái hồng danh nhưng phổ biến nhất là lễ bái theo kinh Hồng danh Sám hối. Lễ bái hồng danh (108 lạy) xong là phần tụng đọc các kệ sám hối, trong đó có tụng mười đức hiệu Phật (Nam-mô Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, … Phật, Thế Tôn).

Sau mỗi đức hiệu, bạn niệm hồng danh Đức Phật Thích Ca và lễ bái (10 lạy) cũng rất tốt. Có điều bạn cần biết rằng, mười đức hiệu này là phẩm hạnh của hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời. Không riêng Đức Phật Thích Ca mà các Đức Phật khác cũng đầy đủ mười đức hiệu này. Kế đó bạn đọc 60 bài kệ hạnh nguyện Phổ Hiền và xướng lạy hồng danh Bồ-tát thêm 60 lạy nữa. Tổng cộng thời khóa sám hối của bạn hơn 178 lạy, thật hoan hỷ và quý hóa.

Sau thời khóa lễ sám căn bản (108 lạy), bạn lạy thêm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhiều người phát nguyện lễ bái theo kinh Ngũ bách danh (500 lạy), Tam thiên Phật (3.000 lạy), Vạn Phật (10.000 lạy). Một số hành giả phát nguyện lễ bái hồng danh Phật, Bồ-tát đến cả triệu lạy, mất hàng tháng trời trước khi bước vào các khóa tu chuyên sâu, tích cực, miên mật. Kể ra như vậy để bạn yên tâm khi lễ bái nhiều hơn trong nghi thức. Tuy nhiên, tùy theo thực trạng sức khỏe và nhân duyên căn lành của mình mà thực hành pháp lễ bái. Cụ thể là trong quá trình lễ bái cảm nhận rõ ràng thân khỏe tâm an, niềm tin Tam bảo và pháp lễ bái tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ thì cứ như pháp thọ trì.

Việc lễ bái thêm hồng danh theo Bổn môn Pháp hoa hay giảm bớt lễ bái theo kinh Hồng danh Sám hối hoặc xen kẽ cả hai đều không có gì trở ngại. Quan trọng là chí tâm thực hành lễ bái và cảm nhận ba nghiệp thanh tịnh dần, chướng duyên thu hẹp, phước đức tăng trưởng theo thời gian công phu. Đối trước tôn tượng Bồ-tát mà lễ bái hồng danh Phật hay ngược lại đều được, vì các Ngài đều đồng nhất thể trong thanh tịnh pháp thân. Sau khi lễ bái hồng danh xong, hồi hướng công đức theo nghi thức và hồi hướng thêm cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chúng sanh, oan gia trái chủ.... đều rất tốt.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Giáo sư Cao Huy Thuần

Chia tay mà không biệt ly

GNO - Khi anh Cao Huy Thuần gởi tôi tập Im lặng ,như lời chia tay…, tôi nghĩ: chắc là “Im lặng thở dài…” đây rồi! “Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời mình” (Trịnh Công Sơn)? Nhưng không. Cao Huy Thuần nói về “chia tay mà không biệt ly”…

Thông tin hàng ngày