Từ khóa: Kathina
Tìm thấy 4 kết quả
Lễ dâng y Kathina tại chùa Hạnh Phúc Tăng (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)

Lễ dâng y Kathina tại chùa Hạnh Phúc Tăng

GNO - Tại chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), ngày 14-11, đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina đến chư Tăng nhân kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ Phật lịch 2564.
Phật tử nhiễu y ba vòng trong lễ dâng y Kathina tại chùa Bửu Quang, ngày 25-10

Lễ dâng y Kathina tại chùa Bửu Quang

GNO - Sáng 25-10 (nhằm 20-9-Tân sửu) tại chùa Bửu Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ dâng y Kathina sau ba tháng an cư mùa mưa của chư Tăng tại chùa.

Thông tin hàng ngày