Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6)

Đạo tràng an cư thanh tịnh tại chùa Tuyền Lâm
Đạo tràng an cư thanh tịnh tại chùa Tuyền Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mùa An cư kiết hạ năm nay, trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6, TP.HCM) là trường hạ an cư tập trung cho chư Tăng trong quận, có số lượng hành giả 40 vị. 

Thời khóa tu tập của chư Tăng bắt đầu từ 3 giờ 30 đến 21 giờ. Tại đây, chư hành giả Tăng tuân thủ các thời khóa sinh hoạt an cư nghiêm mật theo quy cũ thiền môn.

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 1
Chư Tăng trong thời công phu khuya

Ngoài ra, trong 3 tháng an cư này, chư Tăng là thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận 6 và trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn phải đến trường hạ chùa Tuyền Lâm để bố-tát, tụng giới theo định kỳ hàng tháng.

Một ngày an cư của chư Tăng tại trường hạ chùa Tuyền Lâm:

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 2
Chư Tăng tụng kinh tại chánh điện chùa Tuyền Lâm
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 3
Chư Tăng đi kinh hành trong thời công phu khuya
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 4
Chư Tăng chấp tác theo phân công mỗi buổi sáng
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 5

Hành giả phải tuân thủ theo thời khóa thiền môn

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 6

Thời kinh cầu nguyện âm siêu dương thới lúc 8 giờ sáng hàng ngày

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 7

Chư Tăng trong thời cúng ngọ trưa

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 8

Giờ quá đường của chư Tăng hành giả trường hạ Tuyền Lâm

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 9

Chư Tăng đang thực hiện nghi thức thiền môn trong thời công phu chiều

 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 10
Chư Tăng đi thiền hành sau thời công phu chiều
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 11
Chư hành giả phải tuân thủ theo hiệu lệnh thiền môn
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 12
Chư Tăng trong thời tụng kinh tối
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 13
Khóa lễ tụng kinh tối tại trường hạ
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 14
Giờ an trú thiền tọa mỗi tối trước khi chỉ tịnh
 Một ngày tu tập của hành giả an cư trường hạ chùa Tuyền Lâm (quận 6) ảnh 15

Chư Tăng an trú trong thời thiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày