Từ khóa: Phật giáo quận 6
Tìm thấy 20 kết quả
Trước Giác linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Châu

TP.HCM: Lễ húy kỵ lần thứ 46 Hòa thượng Thích Trí Châu

GNO - Sáng 7-6, môn đồ pháp quyến và chư Tăng chùa Tuyền Lâm (quận 6) trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 46 của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Châu, vị tôn đức có nhiều đóng góp trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, giáo dục Tăng tài cho Phật giáo TP.HCM.
Thực hiện các nghi thức nhập kim quan trước Gác linh đường Hòa thượng Thích Giác Vinh

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Giác Vinh

GNO - 17 giờ chiều nay, 7-4, tại chùa Thiên Khánh, Ban Trị sự GHPGVN quận 6 (TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã cử hành lễ nhập kim quan nhục thân Hòa thượng Thích Giác Vinh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 6 tân viên tịch.

Thông tin hàng ngày