Nét riêng Nam bộ: Chợ hoa trên bến sông ở Sài Gòn

Hoa được chở theo ghe từ các tỉnh miền Tây về, những ngày đầu chợ còn vắng và ít người mua. Các loại hoa giá rẻ, trên dưới 100.000 đồng bán tốt hơn hàng loại đắt tiền.

Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách".
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm.
Như thông lệ, chợ hoa bến Bình Đông họp một tuần trước Tết. Tuy nhiên, các ghe thuyền đã chở hoa về tập trung từ nhiều ngày trước đó. Những ngày đầu, chợ hoa còn vắng. Theo nhiều người bán hàng, cách Tết 4 - 5 ngày chợ có thể mới đông. So với nhiều năm, lượng hàng bán ra năm nay ít hơn và có thể ế ẩm một số mặt hàng. Chợ hoa ở bến Bình Đông là địa chỉ tập trung nhiều loại hoa khác nhau, có mức giá tốt hơn các hội hoa ở trong thành phố. Tuy nhiên, mặt hàng lại tập trung vào các loài hoa từ miền Tây đổ về và thiếu hoa đào, tầm xuân từ phía Bắc vận chuyển vào. Quất hồng bì được các chủ hoa chăm sóc kỹ càng, giá một chậu từ 500.000 đến một triệu đồng, nhưng ít khách mua. Hoa được trồng trong những bình nhỏ đẹp bắt mắt, giá 50.000 - 100.000 đồng một giỏ. Các giò hoa mào gà, cúc... được người mua chú ý. Theo một khách hàng, giá tốt và màu sắc rực rỡ, hợp với không khí xuân là lý do những bình hoa này "ăn khách". Trong khi đó, lượng người mua cây cảnh, bonsai trong những ngày đầu rất chậm. Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.
Những chậu mai lớn có giá vài triệu đồng. Hoa mai từ lâu không thể thiếu trong dịp Tết của người miền Nam, tuy nhiên, nhiều người có thể chọn các bình hoa nhỏ để tiết kiệm hơn.

Nhật Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Điều hành TNV Đội máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng trao tịnh tài hỗ trợ huynh trưởng khó khăn

Ban Điều hành TNV Đội máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng trao tịnh tài hỗ trợ huynh trưởng khó khăn

GNO - Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Lập - Lê Hà Thọ, Phó Trưởng Phân ban, Trưởng ban Điều hành TNV Đội máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng cùng các thành viên đã đến khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế trao tặng hơn 42 triệu đồng hỗ trợ huynh trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương đang gặp khó khăn.

Thông tin hàng ngày