Ngày thứ nhất của Pháp hội Dược Sư

GNO - Sau lễ Khai đàn, chư Tăng Ni và Phật tử đã tụng kinh Dược Sư cầu nguyện. Mỗi ngày, theo chương trình của Ban Tổ chức có 3 đàn (8 giờ sáng, 15 giờ chiều và 18 giờ tối). Không gian nơi ngôi phạm vũ Huê Nghiêm luôn vang vọng âm ba tụng kinh của hàng ngàn người, cộng hưởng tạo nên năng lượng tâm linh thiêng liêng lớn lao.

Chiều ngày 26-2-2013, tại chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) chư tôn đức sám chủ các đàn và chư tôn đức trong Ban Nghi lễ cũng như thành viên Ban Đại diện PG các quận 4, 5 và 6  hơn 3.000 Phật tử tham dự đã tiến hành tụng kinh Dược Sư cho Pháp hội đàn 2.

TT.Thích Quảng Chơn, Phó ban Nghi lễ THPG đã tuyên sớ tổng đàn và chư tôn đức tăng trong ban kinh sư đã làm lễ nhiễu đàn.

Kết thúc pháp hội HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Tổ chức Pháp hội đã nhắc nhở, khuyến tấn Phật tử tham dự đầy đủ các Pháp hội để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc cũng như gia đình và bản thân mình có một năm hạnh phúc bình an.

2.jpg
BTN_0022.JPG
BTN_0024.JPG
BTN_0036.JPG
BTN_0050.JPG
BTN_0037.JPG
BTN_0067.JPG
BTN_0083.JPG
BTN_0094.JPG
Phap Hoi - Dan 2_Pa4.jpg
Phap Hoi DS - Dan 2 _Pa1.jpg
BTN_0063.JPG
BTN_0043.JPG
BTN_0007.JPG
BTN_0004.JPG
BTN_0012.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày