Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương

Hội đồng Thập sư Ni truyền y bát cho giới tử theo nghi thức biệt truyền hệ phái Khất sĩ
Hội đồng Thập sư Ni truyền y bát cho giới tử theo nghi thức biệt truyền hệ phái Khất sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-7-Nhâm Dần, tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã diễn ra lễ truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ cho 170 giới tử.
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 1

Chư Ni trưởng niêm hương lễ Phật

Hội đồng Giới sư đàn Tỳ-kheo-ni do Ni trưởng Tân Liên làm Hòa thượng Đàn đầu; Ni trưởng Tố Liên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thẩm Liên, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư Ni trưởng giáo phẩm làm tôn chứng sư.

Hội đồng Giới sư đàn Thức-xoa-ma-na do Ni trưởng Phục Liên làm Hòa thượng Đàn đầu; Ni trưởng Kinh Liên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Ánh Liên, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư giáo phẩm Ni làm tôn chứng sư.

Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 2

Hội đồng Giới sư đàn Tỳ-kheo-ni

Hội đồng Giới sư đàn Sa-di-ni do Ni trưởng Viên Liên làm Hòa thượng Đàn đầu; Ni trưởng Gương Liên, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Xuân Liên, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng sư.

Theo đó, sau khi đã kiểm tra y bát đầy đủ, Giới sư đã hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Tam bảo, sám hối và truyền trao giới pháp đến cho các giới tử.

Các giới tử Thức-xoa, Sa-di cũng đã tấn đàn thọ giới, nhận truyền trao y bát.

Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 3

Các giới tử thọ lãnh y bát

Trước đó, ngày 9-7-Nhâm Dần, đã diễn ra khảo hạch cho các giới tử thọ giới trong giới đàn nội bộ Ni Hệ phái Khất sĩ. Các giới tử làm bài thi trắc nghiệm và vấn đáp nội dung như giới luật, oai nghi, lịch sử hệ phái, căn bản Phật pháp, những bài kệ tụng…

Giới đàn có tổng cộng 170 giới tử, trong đó có 64 vị thọ giới Tỳ-kheo-ni; 62 vị thọ giới Thức-xoa-ma-na; 44 vị thọ Sa-di-ni, tất cả các giới tử đã cùng nhau trải qua ba tháng an cư tu học tại tịnh xá Ngọc Phương, tham dự tuần lễ Bồi dưỡng đạo hạnh, và được sự dạy dỗ của chư vị giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 4
Trang nghiêm thanh tịnh

Tại lễ khảo hạch, Ni trưởng Chiêu Liên, Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, đại diện quý Ni trưởng trong Ban Tổ chức Đại giới đàn sách tấn giới tử. Theo đó, Ni trưởng nhấn mạnh: “Các giới tử cần phải tinh tấn giữ gìn giới luật, gột rửa cấu uế vọng tâm, một lòng thanh tịnh ngưỡng cầu thọ lãnh giới pháp, để chính thức dự vào hàng Thích tử, do đó phải sống đúng theo tinh thần giới luật mà mình đã thọ trì”.

Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 5

Đảnh lễ chư Giới sư

Được biết, theo truyền thống hàng năm, sau lễ Tự tứ của chư Ni giới Hệ phái Khất sĩ là khóa lễ xuống tóc xuất gia cho các vị tịnh nhân.

Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 6
Giới tử Thức-xoa-ma-na ni
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 7
Thành kính cầu thọ nhận giới pháp
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 8
Giới tử Sa-di thọ nhận y
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 9
Trang nghiêm thọ giới pháp
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 10
Đàn truyền giới Sa-di
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 11
Trang nghiêm khóa lễ tấn đàn truyền giới tại tịnh xá Ngọc Phương
Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 12

Phật tử tác bạch

Ni giới Khất sĩ tổ chức truyền giới biệt truyền hệ phái tại tịnh xá Ngọc Phương ảnh 13

Lễ xuống tóc xuất gia cho Phật tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày