Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử

Trang nghiêm đàn tràng truyền giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng
Trang nghiêm đàn tràng truyền giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 7-9, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường chùa Sùng Ân (dành cho Tăng), chùa Diệu Nghiêm (dành cho Ni) tấn đàn truyền giới cho các giới tử.

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật; hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 1
Chư Giới sư tác pháp yết-ma

Theo luật Phật chế, chư tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hoà, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử từng đàn giới được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Sau đây là hình ảnh tấn đàn truyền giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

* Đàn Sa-di:

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 2
Hội đồng Thập sư Tăng đàn giới Sa-di lễ Tổ trước giờ đăng đàn truyền giới
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 3
Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng đàn đầu đàn giới Sa-di
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 4
Chư giới tử
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 5
Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Giáo thọ A-xà-lê
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 6
Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Yết-ma A-xà-lê
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 7
Giới tử phát nguyện thọ man y
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 8
Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh

* Đàn Tỳ-kheo

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 9
Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 10
Tam sư truyền giới Tỳ-kheo
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 11
Chư giới tử chí thành cầu thọ giới pháp
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 12
Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Long Sơn), Giáo thọ A-xà-lê
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 13
Thượng toạ Giám đàn hỏi già nạn trước khi vào giới trường
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 14
Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm), Yết-ma A-xà-lê
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 15
Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 16
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi đàn đầu Hòa thượng
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 17
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 18
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 19
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 20
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 21
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 22
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 23

Giới tử thọ nhận y, bát, toạ cụ...

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 24
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 25

* Đàn giới Ni - Ảnh: Du Nhiên

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 26
Tam sư truyền giới cho các giới tử Ni
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 27

Giới tử thọ giới Sa-di-ni

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 28

Chư giới tử Ni tác thỉnh Hội đồng Thập sư

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 29

Giới tử Thức-xoa-ma-na

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 30

Giới tử Tỳ-kheo-ni

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 31

Giới tử Ni đến giới trường Tăng cầu pháp

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 32

Tác pháp cầu thỉnh Đại tăng Giới sư

Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 33
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 34
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 35
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 36
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 37
Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử ảnh 38

Hội đồng Thập sư và chư giới tử chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Tuệ Đăng

Bình an giữa tâm bão

GNO - Một khi có những sự hiểu biết đúng đắn và pháp tu - điều trị thích hợp, chúng ta không sợ hãi sự xâm nhập của bất kỳ loại virus hay ác ma nào!

Thông tin hàng ngày