Ninh Thuận: Đại giới đàn Bảo Tạng tấn đàn truyền giới cho các giới tử

Trang nghiêm đàn tràng truyền giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng
Trang nghiêm đàn tràng truyền giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 7-9, Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường chùa Sùng Ân (dành cho Tăng), chùa Diệu Nghiêm (dành cho Ni) tấn đàn truyền giới cho các giới tử.

Tại mỗi đàn giới, Ban Dẫn thỉnh cung thỉnh chư tôn đức Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật; hướng dẫn chư giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê và thỉnh tôn chứng Tăng-già.

Chư Giới sư tác pháp yết-ma
Chư Giới sư tác pháp yết-ma

Theo luật Phật chế, chư tôn đức đã thực hiện các nghi thức tác pháp vấn hoà, hỏi các già nạn, bạch tứ yết-ma… Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã truyền giới tướng cho các giới tử theo từng đàn giới.

Sau khi lãnh thọ giới pháp đầy đủ, các giới tử từng đàn giới được lắng nghe lời sách tấn từ Hòa thượng Đường đầu, xác nhận chính thức được thọ lãnh giới pháp và khuyến tấn dũng mãnh, nghiêm trì tịnh giới, tinh tấn trên bước đường tu tập giác ngộ và giải thoát.

Sau đây là hình ảnh tấn đàn truyền giới tại Đại giới đàn Bảo Tạng được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:

* Đàn Sa-di:

Hội đồng Thập sư Tăng đàn giới Sa-di lễ Tổ trước giờ đăng đàn truyền giới
Hội đồng Thập sư Tăng đàn giới Sa-di lễ Tổ trước giờ đăng đàn truyền giới
Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng đàn đầu đàn giới Sa-di
Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng đàn đầu đàn giới Sa-di
Chư giới tử
Chư giới tử
Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Giáo thọ A-xà-lê
Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Giáo thọ A-xà-lê
Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Yết-ma A-xà-lê
Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Yết-ma A-xà-lê
Giới tử phát nguyện thọ man y
Giới tử phát nguyện thọ man y
Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh
Đãy lọc nước là đồ hành từ hộ sanh

* Đàn Tỳ-kheo

Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng
Cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng
Tam sư truyền giới Tỳ-kheo
Tam sư truyền giới Tỳ-kheo
Chư giới tử chí thành cầu thọ giới pháp
Chư giới tử chí thành cầu thọ giới pháp
Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Long Sơn), Giáo thọ A-xà-lê
Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Long Sơn), Giáo thọ A-xà-lê
Thượng toạ Giám đàn hỏi già nạn trước khi vào giới trường
Thượng toạ Giám đàn hỏi già nạn trước khi vào giới trường
Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm), Yết-ma A-xà-lê
Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm), Yết-ma A-xà-lê
Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị
Đàn giới Tỳ-kheo tấn đàn mỗi lần 3 vị
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi đàn đầu Hòa thượng
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi đàn đầu Hòa thượng
Giới tử thọ nhận y, bát, toạ cụ...

Giới tử thọ nhận y, bát, toạ cụ...

* Đàn giới Ni - Ảnh: Du Nhiên

Tam sư truyền giới cho các giới tử Ni
Tam sư truyền giới cho các giới tử Ni
Giới tử thọ giới Sa-di-ni

Giới tử thọ giới Sa-di-ni

Chư giới tử Ni tác thỉnh Hội đồng Thập sư

Chư giới tử Ni tác thỉnh Hội đồng Thập sư

Giới tử Thức-xoa-ma-na

Giới tử Thức-xoa-ma-na

Giới tử Tỳ-kheo-ni

Giới tử Tỳ-kheo-ni

Giới tử Ni đến giới trường Tăng cầu pháp

Giới tử Ni đến giới trường Tăng cầu pháp

Tác pháp cầu thỉnh Đại tăng Giới sư

Tác pháp cầu thỉnh Đại tăng Giới sư

Hội đồng Thập sư và chư giới tử chụp ảnh lưu niệm

Hội đồng Thập sư và chư giới tử chụp ảnh lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Bửu Long (TP.Thủ Đức) - Ảnh: Tuệ Hiền

[Ảnh] Đầu năm hành hương 10 kiểng chùa ở TP.HCM

GNO - Trong tâm thức của nhiều người dân ở miền Nam, những ngày đầu năm họ sẽ dành thời gian đi cho được 10 kiểng chùa để lễ Phật, cầu nguyện bình an cho bản thân và gia đình, cũng như mọi việc được hanh thông trong năm.

Thông tin hàng ngày