Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566

Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566
Trang nghiêm lễ khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-9 (12-8-Nhâm Dần), tại chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm), đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tổ chức.
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 1

Chư tôn đức niêm hương lễ Phật, lễ Tổ trước giờ khai mạc

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, chư tôn đức giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện và chư giới sư.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng phát biểu khai mạc. Hòa thượng cho biết Đại Giới đàn Bảo Tạng dự kiến tổ chức vào năm 2020, do vì dịch bệnh nay mới đủ nhân duyên kiến đàn tổ chức truyền giới.

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 2

Hòa thượng Thích Hạnh Thể phát biểu khai mạc

Thượng toạ Thích Thông Huệ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cung tuyên tiểu sử Tổ sư Hải Bình, húy Bảo Tạng - tôn hiệu của Đại giới đàn năm nay.

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 3

Thành kính tưởng niệm công đức hoằng hóa độ sanh của Tổ sư

Đại đức Thích Đồng Niệm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo công tác tổ chức. Theo đó, Đại giới đàn Bảo Tạng có 130 giới tử phát tâm thọ giới. Đại giới đàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-9-2022 (11 đến 13-8-Nhâm Dần), giới trường Tăng tại chùa Sùng Ân và giới trường Ni tại chùa Diệu Nghiêm.

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 4

Đại đức Thích Đồng Niệm báo cáo công tác tổ chức

Đại diện Ban Tổ chức giới đàn cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Đường đầu Hòa thượng Đàn giới Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Huệ Nghiêm) làm Yết-ma A-xà-lê, đương vi Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Minh Thông (chùa Long Sơn) làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Thanh Hùng làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Hạnh Thể làm Giáo thọ A-xà-lê.

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 5

Chư Ni tham dự lễ khai mạc

Hội đồng thập sư Ni, Ban Tổ chức cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu Đàn giới Ni; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Đức, Yết-ma A-xà-lê; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái, Giáo thọ A-xà-lê.

Đại diện giới tử đã phát nguyện thọ trì giới pháp, tinh nghiêm giới luật, nương theo tịnh giới sống đời phạm hạnh, để xứng đáng là bậc mô phạm và không phụ lòng chí nguyện xuất gia cũng như ơn giáo dưỡng của thầy tổ.

Đạo từ tại lễ khai mạc Đại giới đàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sách tấn đến giới tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của thọ giới, giữ giới và thành tựu giới thanh tịnh người xuất gia.

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 6

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

“Các giới tử phải lắng lòng thọ giới từ các vị giới sư truyền trao và phải giữ gìn giới pháp như là con mắt của mình vậy. Có mắt sáng thì mới thấy được đường đi, tránh xa hầm sụp hố, tránh chông gai khổ ách và cuối cùng đạt được Phật quả theo tinh thần tối thượng thừa.", Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Minh Thông đã quang lâm khai đạo cho các giới tử tại Đại giới đàn Bảo Tạng; sau đó Hội đồng Thập sư và chư giới tử Ni đã thỉnh giới bổn về giới trường Ni - chùa Diệu Nghiêm.

Chiều cùng ngày, Hội đồng thập sư Tăng, Ni sẽ lần lượt đăng đàn truyền giới pháp đến giới tử tại hai giới trường: chùa Sùng Ân dành cho giới tử Tỳ-kheo, Sa-di; tại chùa Diệu Nghiêm truyền giới cho giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni

Những hình ảnh được phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận được:

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 7

Cung đón chư tôn đức Hội đồng Trị sự quang lâm

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 8

Chư vị Giáo phẩm quang lâm giới trường

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 9

Chư vị giới sư quang lâm

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 10

Niệm Phật cầu gia hộ

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 11

Giới tử Tăng tham dự lễ khai mạc

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 12

Giới tử Ni

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 13

Chính quyền tham dự

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 14

Những lẵng hoa chúc mừng Đại giới đàn thành công viên mãn...

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 15
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 16
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 17
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 18
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 19
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 20

Thượng tọa Thích Thông Huệ cung tuyên tiểu sử Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 21
Cung an Chức sự Hội đồng Thập sư Tăng
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 22
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 23
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 24
Cung an Chức sự Hội đồng Thập sư Ni
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 25
Đại diện giới tử dâng lời phát nguyện
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 26
Thượng toạ Thích Hạnh Huệ, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận phát biểu cảm tạ
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 27

Giới tử chí thành

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 28

...thiết tha cầu thọ giới pháp

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 29

Hòa thượng Thích Minh Thông khai đạo giới tử

Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 30
Chư giới tử lắng lòng đón nhận pháp âm từ Hòa thượng Tuyên Luật sư
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 31
Chư Ni cung rước Giới bổn
Ninh Thuận: Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566 ảnh 32
...về giới trường Ni tại chùa Diệu Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày