Nụ cười Sen nở

Cảm tác nhân Thiền sư Thích Nhất Hạnh
về quê hương chốn Tổ

 31.jpg

Lung linh sương biếc mây ngàn

Thiền sư Nhất Hạnh trăng vàng phạm âm!

Á Âu Mỹ Úc... hương trầm

Việt Nam quê mẹ Ưu-đàm long lanh

Tự Thừa Thiên, đất thiện sanh

Huế thân yêu... gốc cội lành tổ tiên

Từ Hiếu nguồn suối thắng duyên

Tuổi thơ quy ngưỡng, đức hiền xưa sau

Sài Gòn - Hà Nội... tâm giao

Sông Hương - núi Ngự... mật đào thiêng liêng

Dẫu mười phương cũng mối giềng

Dẫu ngàn sông biển vẫn riêng nẻo về!

Chốn xưa Từ Hiếu Bồ-đề

Thừa Thiên - Huế dặm khứ hề... hò khoan…

Tình tang... tích tịch... tình tang

Ân sư, phụ mẫu... khai đàng anh nhi

Sa-môn vạn nẻo thiên di

Năm châu bốn biển lưu ly thiền hành

Cửu thập niên dư... trổ vạn cành

Mai - hồng... thượng hạ hóa thành mười phương

Pháp Mỹ Anh Đức... hoằng dương

Nhật - Trung - Hàn - Thái... soi đường hiện sinh

Mỗi bước đi, mỗi lưu tình

Nụ cười sen nở truyền kinh Ta-bà

Tăng thân pháp lữ thăng hoa

Tự chuyển tướng tánh, đẹp tòa thiền quang

Thân khẩu ý định... nghiêm trang

Tha phương tự tại, thường an tâm mình

Trăm năm về lại tổ đình

Hạnh hiếu hạnh Phật tâm linh sen vàng

Ma-ha Bát-nhã... tịnh nhàn

Nhất Hạnh tam-muội - Đạo tràng Mai Thôn.

Phương Thảo am, ngày 1 tháng 11 năm 2018
Sa-môn Thích Giác Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Nhờ đoạn trừ và tư duy mà diệt tận phiền não

GN - “Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu… Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiền não, pháp ưu sầu. Những gì là bảy?

Thông tin hàng ngày