Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-9, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận (TP.Phan Thiết).
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh và chủ tọa phiên trù bị có Hòa thượng Thích Minh Trí, Hòa thượng Thích Giác Sơn - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Nhật, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các đại biểu tham dự.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Hòa thượng Thích Minh Nhật phát biểu khai mạc

Đại diện các cơ quan có ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận; ông Nguyễn Thanh Minh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Thượng tá Huỳnh Hữu Kim, Phó Phòng PA02 - Công An tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Minh Nhật, đại diện Ban Tổ chức cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm soát Đại hội. Đại biểu tham dự cũng đã thông qua nội quy, số lượng đại biểu tham dự và chương trình Đại hội chính thức sáng ngày mai.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Hòa thượng Thích Huệ Thông, chủ tọa phiên trù bị

Thay mặt Tiểu ban Nhân sự, Hòa thượng Thích Minh Nhật trình danh sách dự kiến thành phần nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2027. Hòa thượng Thích Huệ Trí lấy ý kiến của đại biểu thống nhất thông qua danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ mới để trình đại hội chính thức vào sáng mai 30-9.

Thượng tọa Thích Thông Triêm, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Phó ban Tổ chức Đại hội, Trưởng Tiểu ban Nội dung cũng đã báo cáo các nội dung văn kiện đại hội.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Hòa thượng Thích Trí Huệ đọc tham luận của Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh

Tại phiên trù bị, tham luận của Ban Tăng sự đã được Hòa thượng Thích Trí Huệ, Phó ban Trị sự kiêm Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận trình bày trước đại hội.

Đúc kết phiên trù bị, Hòa thượng Thích Huệ Thông đánh giá cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức tại phiên trù bị, đã chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh chính thức diễn ra vào sáng ngày 30-9.

Hòa thượng cũng ghi nhận và đánh giá cao tham luận của Ban Tăng sự tỉnh.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Hòa thượng Thích Huệ Trí đạo từ chứng minh

Chứng minh phiên trù bị, Hòa thượng Thích Huệ Trí cũng đã nhắc lại việc tổ chức phiên trù bị có sự thống nhất cao từ chư tôn đức, do đó Hòa thượng tin tưởng phiên chính thức đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Chùm ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027:

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6
Phiên trù bị đại hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2022-2027
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7
Thượng tọa Thích Đức Thành, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận dẫn chương trình
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 8
Ban Thư ký Đại hội
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 9
Ban Kiểm soát Đại hội
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 10
Đại đức Thích Nguyên Nguyệt, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận cung thỉnh Ban Chứng minh, đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 11
Chư tôn đức Phật giáo tỉnh Bình Thuận
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 12
Đại diện chính quyền
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 13
Chư Ni
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 14
Đại biểu Phật tử
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 15
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ tọa
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 16
Thượng tọa Thích Giác Viễn, thay mặt Ban Kiểm soát Đại hội thông qua nội quy, số lượng đại biểu tham dự
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 17
Đại biểu các huyện, thị xã, thành phố
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 18
Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 19
Đại biểu tham dự
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 20
Chư tôn đức Ni
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 21
Thượng tọa Thích Quang Thạnh chủ tọa
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 22
Chư tôn đức đại biểu dự phiên trù bị
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 23
Thượng tọa Thích Thông Triêm thông qua nội dung văn kiện đại hội
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 24
Hòa thượng Thích Huệ Thông
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 25
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Thuận lần IX, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai, 30-9-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chuyện bên hoa cỏ lau

GNO - Sáng nay, Ni sư Tiến Liên ghé thăm. Quen nhau trong lớp Zoom Phật pháp, cùng đồng cảm tâm tình làm thầy Ni có nhiều đệ tử trẻ, xây dựng một thế hệ tương lai truyền thừa.

Thông tin hàng ngày