Phiên trù bị Đại hội Phật giáo TP.HCM giới thiệu 101 vị vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới

Trưởng lão Hòa thượng điều hành phiên trù bị chiều nay 17-6
Trưởng lão Hòa thượng điều hành phiên trù bị chiều nay 17-6
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức Đại hội tiếp tục phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027, vào chiều nay, 17-6.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa phiên trù bị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa phiên trù bị

Chứng minh, chủ tọa phiên trù bị có sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; chư vị Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Thượng tọa Thích Thanh Phong;

Chư tôn đức đại biểu tham dự

Chư tôn đức đại biểu tham dự

Chư tôn đức Ban Thư ký Đại hội: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự; Ban Kiểm soát Đại hội: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự.

Tham dự phiên trù bị chiều 17-6 có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan quận 10.

Đại diện Ban Thư ký Đại hội, Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội chính thức

Đại diện Ban Thư ký Đại hội, Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội chính thức

Đại diện Ban Thư ký Đại hội, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự trình danh sách cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội chính thức vào sáng mai, 18-6. Thay mặt Ban Kiểm soát Đại hội, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ đã thông qua nội quy, báo cáo số lượng, tư cách đại biểu, Đại hội có 700 đại biểu chính tham dự; Thượng tọa Thích Thiện Quý đã báo cáo tiến trình tổ chức Đại hội đúng với các trình tự theo quy định.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua các nội dung trên.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu

Tại phiên trù bị, Thượng tọa Thích Quang Thạnh công bố danh sách tập thể, cá nhân thuộc GHPGVN TP.HCM đã có công đức đóng góp suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển 40 năm của Giáo hội TP.HCM, tích cực đóng góp hoạt động khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022, dự kiến gồm Huân chương Độc lập hàng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (sẽ công bố cụ thể vào sáng mai); cùng thông qua danh sách tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến 17 tập thể, 19 cá nhân; Huy hiệu Đại Đoàn kết của Trung ương MTTQVN (17 vị), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (10 vị), Bằng khen của UBND TP.HCM (36 vị), Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM (5 vị) đã đóng góp tích cực cho hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Minh Thông trình danh sách nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Minh Thông trình danh sách nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Tiểu ban Nhân sự Đại hội, Hòa thượng Thích Minh Thông trình danh sách nhân sự dự kiến sẽ giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 101 vị trong Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Chủ tọa đoàn, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu hiện diện tại phiên trù bị thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 101 vị. Ban Chứng minh: 10 vị, Ban Cố vấn: 2 vị, Ban Trị sự gồm 89 vị, trong đó Ban Thường trực 32 vị.

Danh sách nhân sự dự kiến này sẽ được trình tại phiên làm việc chính thức của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày mai, 18-6, tại Việt Nam Quốc Tự.

Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc quan tâm.

Đại biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Đại biểu quyết thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Hình ảnh phiên trù bị Đại hội chiều nay do phóng viên Giác Ngộ thực hiện:

Đại biểu tham dự phiên trù bị chiều 17-6

Đại biểu tham dự phiên trù bị chiều 17-6

Đại diện các cơ quan TP.HCM, quận 10 tham dự

Đại diện các cơ quan TP.HCM, quận 10 tham dự

Các nội dung chuẩn bị cho đại hội chính thức được thông qua tại phiên trù bị

Các nội dung chuẩn bị cho đại hội chính thức được thông qua tại phiên trù bị

Ban Kiểm soát Đại hội

Ban Kiểm soát Đại hội

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ báo cáo số lượng đại biểu

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ báo cáo số lượng đại biểu

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo tiến trình tổ chức Đại hội

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo tiến trình tổ chức Đại hội

Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình

Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình

Phiên trù Đại hội diễn ra trong một ngày 17-6

Phiên trù Đại hội diễn ra trong một ngày 17-6

Nhiều nội dung trọng tâm được đại biểu hiện diện thông qua

Nhiều nội dung trọng tâm được đại biểu hiện diện thông qua

Đại biểu Ni tham dự

Đại biểu Ni tham dự

Đại đức Thích Nhật Tuệ, dẫn chương trình

Đại đức Thích Nhật Tuệ, dẫn chương trình

Quang cảnh phiên trù bị chiều 17-6

Quang cảnh phiên trù bị chiều 17-6

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào chùa Đa Nghi ở xã Hải Ba, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Thương về ngôi chùa nghèo vùng xa

Theo chân đoàn từ thiện Trân Trân Huế thương, chúng tôi đến thăm ngôi chùa Đa Nghi ở chốn vùng xa thuộc xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Sư cô Thích nữ Tuệ Hòa, quản tự; vừa lúc Phật tử tụng dứt thời kinh công phu chiều.

Thông tin hàng ngày