Từ khóa: Quảng bình
Tìm thấy 16 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1147 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu ấn phát triển của Phật giáo trên đất Quảng Bình

GN - Quảng Bình là địa danh gắn liền với không gian văn hóa đặc biệt ở miền duyên hải Trung Bộ, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa, quê hương của nhiều danh nhân, nổi bật thời hiện đại có Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)…