Từ khóa: Sư bà
Tìm thấy 4 kết quả
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Ni trưởng làm lễ nhập kim quan

TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Đức

GNO - Tối 6-1, tại chùa Dược Sư, Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Như Đức, cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM nhập kim quan.
Ni trưởng luôn giữ sự cung kính trước chư Tăng - Ảnh: Trần Nguyên Hải

Ni trưởng Thích nữ Viên Minh, đại thọ 101 tuổi

GN - Khi còn là cô gái nhỏ ngồi níu áo Mạ lên chùa, tôi nhận ra dáng người nhỏ nhắn của một Ni sư, mà khi thấy, Mạ tôi đã chào cung kính. Sau đó được Mạ cho biết đó là “cô” Viên Minh. Khiêm tốn và thuần nhị, chỉ có ánh mắt và nụ cười hiện rõ.

Thông tin hàng ngày