Từ khóa: Thắp hương
Tìm thấy 16 kết quả
Ảnh: Shutterstock

Người thắp hương giùm

GN - Trong sân nhà, dưới gốc một cây đa nhỏ, tôi có thỉnh về một tượng Phật bằng đất nung. Tượng làm bằng gốm cổ truyền Chăm, từ tay những nghệ nhân mà từ một xa xưa đã dựng nên Phật viện Đồng Dương lừng lẫy...