Tháp thiên sử ngọc

10348547_1490227404524774_545488620250386192_n.jpg

Kính tưởng niệm 4 nhà sư
Nam tông Khmer anh hùng liệt sĩ
và tinh thần bất diệt ngày 10-6-1974

THÀNH tâm ghi tạc nghĩa sâu

KÍNH thương nhà đạo nối cầu nhân gian

TƯỞNG tri thế sự bàng hoàng

NIỆM nhớ công đức ánh vàng độ sanh

BỐN Thiên sử ngọc lưu danh

MƯƠI mười san sẻ để dành ngàn sau

NĂM thời gian thắm dạt dào

BỐN Tăng sư… nhỏ máu đào tương thân

NHÀ nhà đoàn kết tương lân

sư đoàn kết thương dân hộ đời

ANH linh chí khí tuyệt vời

HÙNG dũng huyết thống - một lời tiến lên!

LIỆT uy vang dội làm nên

phu hạnh nguyên tuổi tên bia truyền

DANH thơm lan tỏa tánh hiền

TẤP khởi dân quý lưu niên xóm làng

DANH đức tộc họ hiên ngang

HOI thương bá tánh kết tràng hoa thiêng

DANH đời danh đạo diệu huyền

HOM vì sanh chúng nối duyên nghĩa tình

LÂM nguy son sắt tâm linh

HÙNG lực hướng thượng khai kinh nhập trần

HY hữu chuyển pháp xa luân

SINH tử xem nhẹ góp phần lợi tha

như thiện sự ta-bà

TINH tiến đâu cật kết tòa Kim cương

THẦN dân lăn xả mọi đường

NGÀY thiêng “quyết tử” sáng gương bi hùng

MƯỜI người như một hòa chung

THÁNG thiêng “quyết tử” hướng cùng tiến lên!

SÁU ba-la-mật tảng nền

NĂM thiêng “quyết tử” vững bền non sông

MỘT lòng tưởng niệm hoài mong

CHÍN mười thương nhớ… lòng trông chạnh lòng!

BẢY bồ-đề phần đơm bông

niềm tấc dạ sen hồng tỏa hương

BẤT tử “Cù là” tịnh phương

DIỆT phi diệt… pháp thân nương cõi thiền

THIÊN thương Tăng-già thắng duyên

CHÂN quang vô lượng nhiệm huyền hóa thân.

TT.Văn hóa Kiên Giang, 6-2014
TRẦN QUÊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những kỹ năng sống chậm

GNO - Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dường như bị quá nhiều công việc đẩy đi suốt cả ngày, vội vàng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác.

Thông tin hàng ngày