Thiên thu sử vàng

Thành kính tưởng niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức
“vị pháp thiêu thân” (1963-2013)

 bo-tat-thich-quang-duc.jpg

Chân dung Bồ-tát Thích Quảng Đức

GN - Bồ-đề rực ánh hào quang

tát ma-ha tỏa sen vàng ngát hương

Quảng thông tam giới mười phương

Đức từ vô lượng sáng gương nhiệm mầu

Vị nhân sinh... hiện báu châu

Pháp ấn vi diệu nối cầu nhân gian

thiêu phiền não, đốt tham tàn

Thân tan huyễn mộng, hóa ngàn lửa thiêng

Quả nhân, nhân quả hiện tiền

Tim thiền nung nấu pháp duyên phụng thời

Bất sinh tự tại tuyệt vời

Diệt phi diệt, mãi rạng ngời thậm thâm

Thiên niên vạn kỷ trăng rằm

Thu Đông Xuân Hạ hương trầm thơm bay...

Sử xanh truyền dấu Như Lai

Vàng son một thuở đạo khai muôn đời!

Mùa Phật đản PL.2557 - Quý Tỵ 2013

Trần Quê Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

Chúc từ trong lễ suy tôn Pháp chủ tại Đại hội IX GHPGVN

GNO - Ngày 29-11, sau phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027), Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng đã được chư tôn đức đồng thành suy tôn vào ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh. 

Thông tin hàng ngày