Từ khóa: thông điệp
Tìm thấy 24 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1144 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ký ức mùi hoa bưởi

GN - Chỉ cần một cây bưởi nơi góc vườn, hay trong một khoảng sân nhỏ nào đó trong lòng phố, cũng đủ để nở hoa, phả hương vào không gian làm ngây ngất lòng người.