TP.HCM: Trọng thể khai mạc Đại giới đàn Hành Trụ 2011

GNO - Đúng 8 giờ 20 phút sáng nay, 11-11, Đại giới đàn Hành Trụ 2011 do Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc tại chùa Huê Nghiêm - quận 2.

>> Giới bản đã được cung nghinh về đến chùa Huê Nghiêm

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, HT.Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký HĐCM, HT.Thích Tắc An - Hòa thượng đường đầu Đại giới đàn, HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Thành hội, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni cùng chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo 24 quận - huyện.

Ông Trần Ngọc Bảo - Phó ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các ban ngành và chính quyền quận 2 cùng hàng ngàn giới tử xuất gia, tại gia tham dự.

wwwKM1.JPG

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

wwwTT1 (5).JPG

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

wwwTT1 (2).JPG

Giới tử & quan khách tham dự

wwwTT1.JPG

Nghi thức cung nghinh giới bản về giới trường

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị và giới thiệu thành phần tham dự, vào lúc 8 giờ 30 phút HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc Đại giới đàn.

Hòa thượng cho biết, Phật sự hàng đầu của Giáo hội là hoằng dương Chánh pháp, đào tạo Tăng tài, khai Giới đàn để trao truyền giới pháp cho Tăng Ni có đủ điều kiện thọ giới hầu kế thừa mạng mạch Phật pháp mãi hưng thịnh, tồn tại trên thế gian này. Thực hiện chương trình Phật sự nhiệm kỳ VII (2007 - 2012) của THPG, được sự cho phép của Trung ương Giáo hội và các cấp chính quyền thành phố cũng như địa phương, Ban Trị sự THPG tổ chức khai Đại giới đàn “Hành Trụ”, tôn danh của một bậc cao Tăng thạc đức có nhiều công lao trong việc chấn hưng Phật giáo tại miền Nam nói riêng và cả nước nói chung trong thập niên 50 đến 80 của thế kỷ XX.

wwKM1.JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

wwwTT1 (4).JPG

"Thành hội Phật giáo khai Đại giới đàn lần thứ 10 trong 7 nhiệm kỳ, với số lượng giới tử cầu thọ giới hơn 10.000 người. Riêng giới đàn “Hành Trụ” năm nay trên 2.000 giới tử cầu thọ giới, Giáo hội rất hoan hỷ với tinh thần, ý chí xuất trần thượng sĩ của Tăng Ni, tôi có lời tán thán đến chư Tăng Ni giới tử", Hòa thượng nói.

Dịp này, Hòa thượng sách tấn giới tử trước khi đăng Đàn thọ giới, rằng từ giờ phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu  lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ trao truyền tại giới đàn này, giới tử sẽ trở thành một Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, một vị xuất trần thượng sĩ, một thành viên của Giáo hội, một vị đạo sư cho đàn hậu học trong tương lai.

"Sau khi đắc giới rồi, quý vị phải tinh tấn hơn nữa, gìn giữ giới luật như giữ gìn mạng sống của mình, thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, được như vậy mới xứng đáng là những trưởng tử của Đức Như Lai. Tôi có lời cầu nguyện và chúc quý vị thành tựu giới thân huệ mạng ở hiện tại và tương lai giác ngộ thành Phật", Hòa thượng nhấn mạnh.

wwwTT1 (6).JPG
wwwTT1 (7).JPG

Giới tử lắng nghe & y giáo phụng hành

Sau đó, lãnh đạo Trung ương Giáo hội, cac ban ngành thành phố và các đơn vị tặng hoa chúc mừng.

wwwKh2.JPG

HT.Thích Thiện Tánh đón nhận lẵng hoa của Ban Tôn giáo 

* 8 giờ 45, HT.Thích Như Tín - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự Thành hội, Phó thư ký Ban Tổ chức báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại giới đàn.

Báo cáo cho biết, có 1.539 giới tử được đăng đàn thọ giới tại Đại giới đàn Hành Trụ 2011 gồm 192 giới tử Tỳ kheo, 277 Tỳ kheo Ni, 254 Thức xoa, 354 Sa di, 14 giới tử Nam tông, 448 Sa di Ni. Trong quá trình tổ chức, Ban kiến đàn đã tiến hành các thủ tục cần thiết và thực hiện công tác khảo hạch, quản lý giới tử nghiêm túc, theo đúng sự chỉ đạo chung.

wwwHT.jpg

HT.Thích Như Tín báo cáo

DSC_0020.JPG

* Từ 9 giờ 10 phút, TT.Thích Đồng Văn thay mặt cho ban Điển lễ cung an chức sự, cung thỉnh Hội đồng Thập sư Tăng gồm HT.Thích Tắc An làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ kheo, HT.Thích Như Niệm làm Yết ma A Xà Lê; HT.Thích Chơn Lạc làm Giáo thọ A Xà Lê, HT.Thích Minh Thông làm Giáo thọ A Xà Lê 2 kiêm Tuyên Luật sư Đại giới đàn. 

Ngoài ra, Ban điển lễ còn cung thỉnh 7 chư tôn giáo phẩm vào hàng thất vị tôn chứng.

wwwA8 (1).JPG

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

wwwA8 (2).JPG
wwwA8 (3).JPG

* Lúc 9 giờ 25 phút, Ban điển lễ đàn Ni cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni, cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Tịnh Hạnh làm Hòa thượng Đàn đầu, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Thường làm Yết ma A Xà Lê và Ni trưởng Thích nữ Như Đức làm Giáo thọ A Xà Lê đàn Tỳ kheo Ni của Đại giới đàn và 7 vị giáo phẩm Ni vào hàng thất vị tôn chứng.

wwwA7.JPG
wwwA7 (2).JPG

Cung an chức sự Hội đồng thập sư Ni

* Lúc 9 giờ 45 phút, đại diện giới tử phát nguyện thọ giới đã tự nhớ lại tâm ban đầu với khoảnh khắc đổi đời quan trọng khi được thế phát xuất gia tu học rất an lạc và hạnh phúc: “Bỏ cái đẹp trần thế, cắt đứt dây ái ân, xuất gia mặc áo pháp, từ giã những người thân, đi trên đường của Phật, nguyện độ hết xa gần”. Và tự ý thức mục đích của người xuất gia là cất bước đi lên cho được bến bờ giải thoát, vì vậy mà cả hai phương diện về tâm ý và hình dung, người xuất gia phải khác với người trần tục.

"Người xuất gia phải nối tiếp và làm rạng rỡ cho được dòng giống của các Thánh tăng, nhiếp phục được quần ma, báo đền được bốn ân và cứu độ cho ba cõi. Nếu không sống được theo chí nguyện ấy thì chúng con chỉ là những kẻ lạm xen vào Tăng đoàn, hành động và ngôn ngữ đều hoang sơ, hoàn toàn cô phụ tấm lòng của đàn na thí chủ. Nhìn lại nơi điểm khởi hành năm cũ, thì có tiến thêm được bước nào đâu ? Nếu sống cho qua ngày thì hoảng hốt một đời, còn lấy gì để trông mong và nương tựa ?

Tuy nhiên, tự xét bản thân, chúng con thấy mình vẫn còn hình tướng đẹp đẽ của người xuất gia; chắc chắn là trong quá khứ chúng con đã gieo trồng nhân lành thù thắng cho nên hôm nay mới có được quả báo tốt đẹp như vầy. Nếu chúng con ngồi yên khoanh tay, không biết trân quý thời giờ để cho năm tháng trôi qua vô ích, lại còn giải đãi không nổ lực tinh tiến tu hành thì làm sao mong một ngày kia viên thành đạo quả ? Nếu kiếp này mà trôi qua oan uổng thì kiếp sau sẽ được thừa hưởng những gì ?", đại diện giới tử nhìn nhận.

wwwA6.JPG

Đại diện giới tử phát nguyện

Giới trường đã trang nghiêm, các bậc danh đức giới sư thanh tịnh là dịp để toàn thể giới tử  một lòng chí thành khát ngưỡng và cầu thọ giới pháp. và đại diện giới tử phát nguyện sau khi thọ lãnh giới pháp, sẽ luôn tôn kính giới luật như mạng sống của mình, nghiêm trì các giới đã thọ, chuyên cần tinh tấn trong tu học, không để các dục vọng trói buộc, quyết tâm đoạn trừ các ác pháp, để mau thành tựu các thiện pháp, trở thành vị tu sĩ gương mẫu, công dân hữu ích cho xã hội.

Buổi lễ kết thúc vào lúc 9 giờ 55 phút sau lời đạo từ của HT. Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS và lời cảm tạ của Ban tổ chức do HT. Thích Thiện Tánh - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội đọc.

Sau lễ khai mạc, toàn thể giới tử Tăng Ni sẽ lắng nghe khai đạo giới tử và sau đó giới bản sẽ được cung thỉnh về chùa Từ Nghiêm - Nơi truyền giới Tỳ kheo Ni, Thức xoa và Sa di Ni.

Chiều nay 11-11, bắt đầu đăng đàn truyền giới. Giác Ngộ Online sẽ tiếp tục thông tin Phật sự này đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên Giai phẩm Vu lan Phật lịch 2566 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Vô vi cư điện các…

GNO - Vào thượng tuần tháng Sáu, sau khi kết thúc khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, chúng tôi tiếp tục theo bước Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN viếng thăm cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, các tổ đình Đồng Đắc, Hòa Lạc, Trúc Lâm Thiên Trường (Nam Định)…

Thông tin hàng ngày