Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ" do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) vào sáng mùng 6 Tết Quý Mão - Ảnh: Trần Thế Phong
Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ" do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) vào sáng mùng 6 Tết Quý Mão - Ảnh: Trần Thế Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 6 Tết Quý Mão (27-1-2023), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ" do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Phật giáo TP.HCM.

Chư vị giáo phẩm thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN 21 quận huyện và TP.Thủ Đức, Tăng Ni các tự viện và gần 1.000 Phật tử các đạo tràng đồng tham dự cầu nguyện.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương bạch Phật khai đàn theo nghi thức truyền thống - Ảnh: Trần Thế Phong

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng, tiếng hòa niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, đại chúng thành tâm cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh, niêm hương bạch Phật, khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ cầu quốc thái dân an - nguyện phong điều vũ thuận".

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đương vi đệ nhất đàn chủ; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM gồm: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Đạt Đức được cung thỉnh vào phương vị đàn chủ 6 đàn còn lại.

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2

Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư vị đàn chủ thực hiện nghi thức sái tịnh - Ảnh: Trần Thế Phong

Với sự dẫn lễ của chư tôn đức Ban Kinh sư thuộc Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, đại chúng cùng nhất tâm hướng về khu vực trung tâm pháp hội đồng trì tụng 7 biến chú Đại bi. Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư vị đàn chủ thực hiện nghi thức sái tịnh, nhiễu đàn và tụng kinh Dược sư nguyện cầu một mùa xuân mới an lành, nhân dân trăm họ được sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ pháp hội, chiều nay, vào lúc 14 giờ, sẽ diễn ra buổi thuyết giảng của Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM. Vào lúc 14 giờ 30 là khóa lễ nhiễu đàn, tụng kinh Dược Sư.

Lễ khai được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Giác Ngộ

Hình ảnh lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư vào sáng mùng 6 Tết Quý Mão tại Việt Nam Quốc Tự:

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Niêm hương, đảnh lễ Tam thân Phật và chư Đại Bồ-tát

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Nhất tâm hướng Phật

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Đức Pháp chủ niệm hương khai đàn

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 8

Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi Đệ nhất đàn chủ

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 9

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm vào phương vị đàn chủ 6 đàn còn lại

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 10
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 11

Nhiễu đàn sái tịnh

Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 12
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 13
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 14
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 15
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 16
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 17
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 18
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 19
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 20
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 21
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 22
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 23
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 24
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 25
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 26
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 27
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 28
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 29
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 30
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 31
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 32
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 33
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 34
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 35
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 36
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 37
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 38
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 39
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 40
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 41
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 42
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 43
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 44
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 45
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 46
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 47
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 48
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 49
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 50
Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 51
Pháp hội Dược Sư được tổ chức liên tục trong 3 ngày, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng; đàn tràng tại Việt Nam Quốc Tự được duy trì liên tục cho tới rằm tháng Giêng năm Quý Mão để người dân, Phật tử thập phương đến tham dự, cầu nguyện đầu năm mới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự thật của Tam thế gian

Sự thật của Tam thế gian

GNO - Đức Phật có pháp phương tiện và chân thật và Ngài tu chứng được pháp chân thật, vì pháp này thông với ba đời mười phương chư Phật.
Ảnh minh họa: Làng Mai

Đức hạnh hay công danh và tiền bạc cao hơn?

GNO - Có quan niệm rằng người có danh phận, giàu sang là do phước và cúng dường, hộ trì người có phước thì được phước nhiều hơn? Có thể là như vậy nhưng cũng có thể không như vậy.
Ảnh minh họa

Điều phi đạo thứ ba: Đam mê rượu chè

GNO - Điều phi đạo thứ ba là đam mê rượu chè. Rượu chè ngày nay chính là các chất gây say nghiện, chủ yếu là rượu bia. Thực tế thì rượu bia không có lỗi, thậm chí là có ích nhưng đam mê và sa đà vào chúng dẫn đến say nghiện mới là tai họa, tội lỗi.

Thông tin hàng ngày