Từ khóa: Xuân Quý Mão
Tìm thấy 41 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thư chúc Tết Quý Mão - 2023 của Đức Pháp chủ GHPGVN

GNO - Năm Quý Mão này là năm đầu tiên sau Đại hội lần thứ IX, chúng ta hãy cùng nhau thực thi tinh thần Nghị quyết của Đại hội theo chủ đề: Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết, Phát triển. Trên hết, người đệ tử Phật cần có trí tuệ mới phân biệt được thiện, ác...