Triển lãm Phật Tích và di sản mỹ thuật thời Lý

Từ 18g hôm nay 20-8 đến 5-9, tại Trường Đại học Mỹ thuật VN (Hà Nội), Ban Mỹ thuật cổ (Viện Mỹ thuật VN) tổ chức triển lãm trưng bày và giới thiệu chuyên đề về chùa Phật Tích trong vị thế một công trình mỹ thuật Phật giáo lớn nhất và quan trọng của mỹ thuật thời Lý - dưới góc nhìn của những nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ.

Từ 18g hôm nay 20-8 đến 5-9, tại Trường Đại học Mỹ thuật VN (Hà Nội), Ban Mỹ thuật cổ (Viện Mỹ thuật VN) tổ chức triển lãm trưng bày và giới thiệu chuyên đề về chùa Phật Tích trong vị thế một công trình mỹ thuật Phật giáo lớn nhất và quan trọng của mỹ thuật thời Lý - dưới góc nhìn của những nhà nghiên cứu mỹ thuật cổ.

Triển lãm Phật Tích và di sản mỹ thuật thời Lý ảnh 1

Tượng tiên nữ đầu người mình chim (Kinnari) - hiện vật chùa Phật Tích, 1057, đá sa thạch - Ảnh: Ban Mỹ thuật cổ - Viện Mỹ thuật VN

Việc phát lộ chân móng tháp Phật chùa Phật Tích với hàng trăm hiện vật cùng những phát hiện khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long đã đem lại nhiều nhận thức mới về mỹ thuật thời Lý... Triển lãm cũng đặt tiền đề cho hội thảo về mỹ thuật thời Lý trong mối quan hệ với các lĩnh vực nghiên cứu khác nhằm làm sáng tỏ hơn về giá trị và thành tựu nghệ thuật thời Lý.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày