Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tưởng niệm chư Tổ và tiền nhân tại cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN tại chùa Hòa Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN tại chùa Hòa Lạc (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-6, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN đã đến Ninh Bình lễ chư Tổ, thăm cố đô Hoa Lư, dâng hương tưởng niệm chư vị tiền nhân trong lịch sử của Phật giáo và dân tộc, Đức Đệ nhất Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Tháp tùng Trưởng lão Hòa thượng có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; các Thượng tọa Thích Tâm Thiện, Thích Tâm Hải...

Theo đó, Hòa thượng đã đến thăm, tưởng niệm chư vị Tổ sư của Phật giáo Việt Nam như Đại sư Khuông Việt, Thiền sư Pháp Thuận, Thiền sư Vạn Hạnh; thăm đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành tại cố đô Hoa Lư.

Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm chư vị Tổ sư, Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Đồng Đắc

Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tưởng niệm chư vị Tổ sư, Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Đồng Đắc

Tại các nơi đến, sau khi dâng hương tưởng niệm, ngài đã chia sẻ những câu chuyện về các bậc tiền nhân của dân tộc trong bối cảnh cụ thể của đất nước thời kỳ xây dựng nền độc lập tự chủ dưới thời Đinh, Tiền Lê, Lý… Ngài đặc biệt nhấn mạnh tầm nhìn, bản lĩnh trí tuệ của các thiền sư, những bậc lãnh đạo đất nước thời bấy giờ vì lợi ích lâu dài cho dân tộc.

Chính trí tuệ và tầm nhìn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng duyên khởi và vô ngã của Phật giáo đã làm nên bản lĩnh trong các quyết sách lâu dài, những thay đổi và vượt lên luân lý thường tình, vì lợi ích của dân tộc và an lạc cho nhân dân.

Tưởng niệm các vị tiền nhân tại đền thờ Đinh Tiên Hoàng

Tưởng niệm các vị tiền nhân tại đền thờ Đinh Tiên Hoàng

Đức Quyền Pháp chủ cũng đã đến chùa Hòa Lạc (huyện Kim Sơn) để thắp hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN đã viên tịch; Dâng hương tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận và chư vị Tổ sư tại tổ đình Đồng Đắc.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng và chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Thượng tọa Thích Đức Thiện cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình: Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Thanh Dũng… đã đến vấn an và tháp tùng ngài viếng mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Dâng hương tưởng niệm tại bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Dâng hương tưởng niệm tại bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Trước bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN

Trước bảo tháp cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Phó Pháp chủ GHPGVN

Tưởng niệm Đức Phó Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Tưởng niệm Đức Phó Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Hòa thượng cúng dường đến chư Tăng đang an cư kiết hạ tại chùa Hòa Lạc

Hòa thượng cúng dường đến chư Tăng đang an cư kiết hạ tại chùa Hòa Lạc

Lễ chư vị Tổ sư, Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Đồng Đắc

Lễ chư vị Tổ sư, Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN tại tổ đình Đồng Đắc

Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tại Tổ đường Đồng Đắc

Trưởng lão Hòa thượng dâng hương tại Tổ đường Đồng Đắc

Thắp hương tưởng niệm các vị lãnh đạo được thờ tại tổ đình Đồng Đắc

Thắp hương tưởng niệm các vị lãnh đạo được thờ tại tổ đình Đồng Đắc

Thượng tọa Thích Thọ Lạc và chư Tăng tác bạch vấn an

Thượng tọa Thích Thọ Lạc và chư Tăng tác bạch vấn an

Trưởng lão Hòa thượng thăm đền thờ các vị lãnh đạo thời Đinh, Tiền Lê tại cố đô Hoa Lư

Trưởng lão Hòa thượng thăm đền thờ các vị lãnh đạo thời Đinh, Tiền Lê tại cố đô Hoa Lư

Tưởng niệm trước đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng

Tưởng niệm trước đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng

Dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân

Dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân

Lễ Phật tại chùa Bái Đính

Lễ Phật tại chùa Bái Đính

Lễ chư vị Tổ sư

Lễ chư vị Tổ sư

Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ nhiều câu chuyện về lịch sử dân tộc

Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ nhiều câu chuyện về lịch sử dân tộc

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng đến thắp hương nơi phần mộ của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng đến thắp hương nơi phần mộ của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trước phần mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trước phần mộ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chư Hòa thượng, Thượng tọa cùng với Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Chư Hòa thượng, Thượng tọa cùng với Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày