Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới

Hội đồng Thập sư truyền giới Tỳ-kheo
Hội đồng Thập sư truyền giới Tỳ-kheo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức, vào chiều 1-4 (11-2 nhuận-Quý Mão), tại các giới đàn trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 1
Chư tôn đức giới sư đảnh lễ lịch đại Tổ sư

Tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long), Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo.

Hội đồng Thập sư đàn giới Tỳ-kheo: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Thanh làm Giáo thọ A-xà-lê; 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Phước Cẩn, Hòa thượng Thích Đức An, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Minh Đạo, Thượng tọa Thích Tánh Thuần, Thượng tọa Thích Thiện Tâm; điển lễ là Thượng tọa Thích Phước Cường và Đại đức Thích Nguyên Hưng; Thượng tọa Thích Phước Dưỡng và Đại đức Thích Trí Thanh làm dẫn thỉnh.

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 2

Có 87 vị giới tử Tỳ-kheo

Từng 3 vị được Hòa thượng Yết-ma sau khi bạch tứ yết-ma, đã hướng dẫn các giới tử xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Hòa thượng Đường đầu đã truyền các giới trọng căn bản của Tỳ-kheo và những quy định về nếp sống của một Tỳ-kheo phải ý thức và nguyện sống đến trọn đời.

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 3

Tại giới trường chùa Hội Đức

Tại đàn giới Ni chùa Hội Đức, chiều 1-4, Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni tấn đàn truyền giới.

Hội đồng Thập sự truyền giới Tỳ-kheo-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Trí Tiên làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Minh là Yết-ma A-xà-lê, Ni sư Thích nữ Như Hải làm Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị tôn chứng, gồm: Ni trưởng Thích nữ Yến Liên, Ni trưởng Thích nữ Giác Chơn, Ni trưởng Thích nữ Như Huấn, Ni trưởng Thích nữ Huệ Trí, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Ni sư Thích nữ Như Trí, Ni sư Thích nữ Như Vạn, cùng các vị điển lễ.

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 4

Lần lượt 3 vị được tấn đàn

Giới tử được chư giới sư vấn già nạn, tác pháp yết-ma, lần lượt 3 vị tấn đàn nhận giới pháp. Các giới tử sau khi thọ giới pháp, nhận y bát, đãy lọc nước, vâng lời chư giới sư giữ gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát. Sau tấn đàn, chư vị giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng.

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 5

Có 109 giới tử Tỳ-kheo-ni

Đàn giới Thức-xoa-ma-na có 71 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa làm Đường đầu Hòa thượng Ni, Ni trưởng Thích nữ Như Minh làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Hải làm Giáo-thọ A-xà-lê, chư vị tôn chứng và điển lễ.

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 6

Chư vị giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

* Tại giới trường chùa Phật Ngọc Xá Lợi, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 108 giới tử đủ điều kiện nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch. Hội đồng Thập sư truyền giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Tú làm Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Thanh làm Giáo thọ A-xà-lê, chư vị tôn chứng Tăng-già, cùng các vị điển lễ, dẫn thỉnh và chư vị tả hữu giám đàn.

Đàn giới Sa-di-ni có 95 giới tử, Ni trưởng Thích nữ Như Hương làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Minh làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Hải làm Giáo-thọ A-xà-lê, chư vị tôn chứng Tăng-già và điển lễ.

Tấn đàn truyền giới Sa-di

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 7
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 8
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 9
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 10

Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 11
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 12
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 13
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 14
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 15

Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 16
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 17
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 18
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 19
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 20

250 Tăng Ni và Phật tử thọ Bồ-tát giới vào sáng 2-4-2023

Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 21
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 22
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 23
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 24
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 25
Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới ảnh 26

Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn ra từ ngày 31-3 đến ngày 2-4-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo

Ký ức của chứng nhân 1963: “Tôi ngỡ ngàng và quá xúc động…”

GNO - “Có mặt trong đoàn người Tăng Ni, Phật tử rước di ảnh các Thánh tử đạo ngày 11-6 và chứng kiến Bồ-tát tự thiêu để bảo vệ Chánh pháp, tôi ngỡ ngàng và quá xúc động. Cảm giác đó vẫn còn khá mới trong tâm của tôi dù thời gian đã 60 năm qua”, ngài chia sẻ với Báo Giác Ngộ.

Thông tin hàng ngày