Vĩnh Long: Đại giới đàn Đắc Pháp tấn đàn truyền giới

Hội đồng Thập sư truyền giới Tỳ-kheo
Hội đồng Thập sư truyền giới Tỳ-kheo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau lễ khai mạc Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức, vào chiều 1-4 (11-2 nhuận-Quý Mão), tại các giới đàn trang nghiêm tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.
Chư tôn đức giới sư đảnh lễ lịch đại Tổ sư
Chư tôn đức giới sư đảnh lễ lịch đại Tổ sư

Tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (P.Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long), Ban Tổ chức đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo.

Hội đồng Thập sư đàn giới Tỳ-kheo: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Thanh làm Giáo thọ A-xà-lê; 7 vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Phước Cẩn, Hòa thượng Thích Đức An, Thượng tọa Thích Lệ Lạc, Thượng tọa Thích Trí Hải, Thượng tọa Thích Minh Đạo, Thượng tọa Thích Tánh Thuần, Thượng tọa Thích Thiện Tâm; điển lễ là Thượng tọa Thích Phước Cường và Đại đức Thích Nguyên Hưng; Thượng tọa Thích Phước Dưỡng và Đại đức Thích Trí Thanh làm dẫn thỉnh.

Có 87 vị giới tử Tỳ-kheo

Có 87 vị giới tử Tỳ-kheo

Từng 3 vị được Hòa thượng Yết-ma sau khi bạch tứ yết-ma, đã hướng dẫn các giới tử xả mạn y và trao truyền tam y, bình bát, tọa cụ và đãy lọc nước. Hòa thượng Đường đầu đã truyền các giới trọng căn bản của Tỳ-kheo và những quy định về nếp sống của một Tỳ-kheo phải ý thức và nguyện sống đến trọn đời.

Tại giới trường chùa Hội Đức

Tại giới trường chùa Hội Đức

Tại đàn giới Ni chùa Hội Đức, chiều 1-4, Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Ban Quản giới tử đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Tỳ-kheo-ni tấn đàn truyền giới.

Hội đồng Thập sự truyền giới Tỳ-kheo-ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Trí Tiên làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Minh là Yết-ma A-xà-lê, Ni sư Thích nữ Như Hải làm Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị tôn chứng, gồm: Ni trưởng Thích nữ Yến Liên, Ni trưởng Thích nữ Giác Chơn, Ni trưởng Thích nữ Như Huấn, Ni trưởng Thích nữ Huệ Trí, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Ni sư Thích nữ Như Trí, Ni sư Thích nữ Như Vạn, cùng các vị điển lễ.

Lần lượt 3 vị được tấn đàn

Lần lượt 3 vị được tấn đàn

Giới tử được chư giới sư vấn già nạn, tác pháp yết-ma, lần lượt 3 vị tấn đàn nhận giới pháp. Các giới tử sau khi thọ giới pháp, nhận y bát, đãy lọc nước, vâng lời chư giới sư giữ gìn giới pháp trọn đời, nhằm tu bồi tăng trưởng nội lực tu tập trên bước đường tìm cầu giải thoát. Sau tấn đàn, chư vị giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng.

Có 109 giới tử Tỳ-kheo-ni

Có 109 giới tử Tỳ-kheo-ni

Đàn giới Thức-xoa-ma-na có 71 giới tử, Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hải Nghĩa làm Đường đầu Hòa thượng Ni, Ni trưởng Thích nữ Như Minh làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Hải làm Giáo-thọ A-xà-lê, chư vị tôn chứng và điển lễ.

Chư vị giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

Chư vị giới sư Ni hướng dẫn giới tử Tỳ-kheo-ni đến thỉnh cầu Chánh pháp yết-ma trước Đại Tăng

* Tại giới trường chùa Phật Ngọc Xá Lợi, chư tôn đức giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa-di cho 108 giới tử đủ điều kiện nhận giới pháp sau kỳ khảo hạch. Hội đồng Thập sư truyền giới Sa-di cung thỉnh Hòa thượng Thích Phước Tú làm Hòa thượng Đường đầu; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Thiện Thanh làm Giáo thọ A-xà-lê, chư vị tôn chứng Tăng-già, cùng các vị điển lễ, dẫn thỉnh và chư vị tả hữu giám đàn.

Đàn giới Sa-di-ni có 95 giới tử, Ni trưởng Thích nữ Như Hương làm Hòa thượng Ni Đường đầu, Ni trưởng Thích nữ Như Minh làm Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Hải làm Giáo-thọ A-xà-lê, chư vị tôn chứng Tăng-già và điển lễ.

Tấn đàn truyền giới Sa-di

Tấn đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na

Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni

250 Tăng Ni và Phật tử thọ Bồ-tát giới vào sáng 2-4-2023

Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn ra từ ngày 31-3 đến ngày 2-4-2023

Đại giới đàn Đắc Pháp do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn ra từ ngày 31-3 đến ngày 2-4-2023

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phái đoàn lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ mặc niệm trước Giác linh đài Hòa thượng Thích Huệ Trí - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thành ủy TP.HCM viếng tang Hòa thượng Thích Huệ Trí

GNO - Sáng nay, 21-7 (16-6-Giáp Thìn), đoàn lãnh đạo  Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thành ủy TP.HCM, HĐND, UBND, Ban Tôn giáo, UBMTTQVN TP.HCM đã đến thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.HCM viếng tang Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tin hàng ngày