Ban Thường trực HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ 2012-2017

GN - Dưới đây là danh sách Ban Thường trực HĐTS nhiệm kỳ 2012-2017 là kết quả suy cử trong Đại hội VII diễn ra tại Hà Nội vừa qua.


HDTS.JPG
HĐCM và HĐTS tổ chức hội nghị trong Đại hội VII - Ảnh: GN

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012-2017)

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương

HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; HT.Dương Nhơn - Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam); HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Duyên - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; HT.Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; HT.Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông; HT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương; HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương; ĐĐ.Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I; HT.Đào Như - Ủy viên Thư ký; HT.Thích Thanh Duệ - Ủy viên Thư ký, Viện trưởng Phân viện NCPHVN - Hà Nội; TT.Thích Thiện Thống - Ủy viên Thư ký; ĐĐ.Thích Minh Tiến - Ủy viên Thư ký; Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Ủy viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông; TT.Thích Thanh Huân - Ủy viên Thủ quỹ; TT.Thích Thanh Quyết - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc); HT.Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa Trung ương; HT.Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; HT.Thích Thanh Nhã - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương (phía Bắc); TT.Thích Thanh Phong - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Tiến Đạt - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế; HT.Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát; HT.Thích Giác Quang - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát; TT.Thích Quảng Hà - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát; TT.Thích Thanh Điện - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc); TT.Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; HT.Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương; TT.Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc); HT.Thích Giác Giới - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Quảng Xả - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Thiện Sanh - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Khế Chơn - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Đức Thanh - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Đạt Đạo - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Thanh Chính - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Thanh Phúc - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Huệ Thông - Ủy viên Thường trực; HT.Danh Đổng - Ủy viên Thường trực; TT.Danh Lung - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Minh Thành - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Tâm Đức (TP. HCM) - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Thiện Nguyện - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Truyền Cường - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thường trực; ĐĐ.Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực; NT.TN Ngoạt Liên - Ủy viên Thường trực; NT.TN Tịnh Nguyện - Ủy viên Thường trực; NS.TN Huệ Từ - Ủy viên Thường trực; GS.TS Lê Mạnh Thát - Ủy viên Thường trực; Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày