Ban Thường trực HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ 2012-2017

GN - Dưới đây là danh sách Ban Thường trực HĐTS nhiệm kỳ 2012-2017 là kết quả suy cử trong Đại hội VII diễn ra tại Hà Nội vừa qua.


HDTS.JPG
HĐCM và HĐTS tổ chức hội nghị trong Đại hội VII - Ảnh: GN

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012-2017)

HT.Thích Trí Tịnh - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương

HT.Thích Từ Nhơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương; HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; HT.Dương Nhơn - Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam); HT.Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Duyên - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương; HT.Thạch Sok Xane - Phó Chủ tịch HĐTS, HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; HT.Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông; HT.Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương; HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương; ĐĐ.Thích Đức Thiện - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I; HT.Đào Như - Ủy viên Thư ký; HT.Thích Thanh Duệ - Ủy viên Thư ký, Viện trưởng Phân viện NCPHVN - Hà Nội; TT.Thích Thiện Thống - Ủy viên Thư ký; ĐĐ.Thích Minh Tiến - Ủy viên Thư ký; Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn - Ủy viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông; TT.Thích Thanh Huân - Ủy viên Thủ quỹ; TT.Thích Thanh Quyết - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc); HT.Thích Trung Hậu - Trưởng ban Văn hóa Trung ương; HT.Thích Trí Tâm - Trưởng ban Nghi lễ Trung ương; HT.Thích Thanh Nhã - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ Trung ương (phía Bắc); TT.Thích Thanh Phong - Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương; HT.Thích Huệ Trí - Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Tiến Đạt - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Pháp chế; HT.Thích Thiện Tánh - Trưởng ban Kiểm soát; HT.Thích Giác Quang - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát; TT.Thích Quảng Hà - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát; TT.Thích Thanh Điện - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc); TT.Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; HT.Thích Như Niệm - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương; TT.Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc); HT.Thích Giác Giới - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Quảng Xả - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Thiện Sanh - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Khế Chơn - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Đức Thanh - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Hải Ấn - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Đạt Đạo - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Thanh Chính - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Thanh Phúc - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Huệ Thông - Ủy viên Thường trực; HT.Danh Đổng - Ủy viên Thường trực; TT.Danh Lung - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Minh Thành - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Tâm Đức (TP. HCM) - Ủy viên Thường trực; HT.Thích Thiện Nguyện - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Truyền Cường - Ủy viên Thường trực; TT.Thích Bửu Chánh - Ủy viên Thường trực; ĐĐ.Thích Phước Nguyên - Ủy viên Thường trực; NT.TN Ngoạt Liên - Ủy viên Thường trực; NT.TN Tịnh Nguyện - Ủy viên Thường trực; NS.TN Huệ Từ - Ủy viên Thường trực; GS.TS Lê Mạnh Thát - Ủy viên Thường trực; Cư sĩ Phạm Nhật Vũ - Ủy viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong ngày vui bàn giao lớp học mầm non Bông Sen

Đắk Lắk: Bàn giao lớp học mầm non Bông Sen

GNO - Tại Trường mầm non Bông Sen (thôn Đoàn Kết 1, xã EaTih, H.Eakar), sáng 29-3 đã diễn ra buổi lễ bàn giao lớp học mầm non Bông Sen, một dự án trong chương trình hỗ trợ xây dựng các điểm trường mầm non trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin hàng ngày