Từ khóa: bình Chánh
Tìm thấy 33 kết quả
Pháp hội Dược Sư tại chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh)

Pháp hội Dược Sư tại chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh)

GNO - Sáng 5-11 (12-10-Nhâm Dần), nhân tiết Hạ Nguyên, tại chùa Từ Quang, chư tôn đức Tăng và toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ và thực hiện nghi thức sái tịnh đàn để khai mạc pháp hội Dược Sư - Phật lịch 2566.