Bình Phước: Chư Tăng Bố-tát, thính giới đầu mùa An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Tỉnh Hội

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Tỉnh Hội
Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Tỉnh Hội
GNO - Sáng 17-6 (30-4-Quý Mão) tại trường hạ chùa Tỉnh Hội thực hiện lễ Bố-tát, thính giới đầu mùa An cư Phật lịch 2567 cho chư Tăng hành giả.
Chư Tăng cùng trở về một trú xứ cùng nhau ôn lại giới pháp đã thọ

Chư Tăng cùng trở về một trú xứ cùng nhau ôn lại giới pháp đã thọ

Hàng năm, vào mùa An cư kiết hạ, chư Tăng cùng trở về một trú xứ cùng nhau ôn lại giới pháp đã thọ, cùng thúc liễm thân tâm, an trú trong pháp lục hòa, cùng nhau tu tập theo giới pháp đã thọ, để tấn tu đạo nghiệp, kiến hòa đồng giải, chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Mỗi tháng hai kỳ các trường hạ đều có ngày trưởng tịnh, giúp Tăng đoàn thanh tịnh, nhờ đó Phật pháp trường tồn, nhân gian an lạc.

Tại buổi lễ, sau khi niêm hương bạch Phật chứng minh lễ Bố-tát, đại diện Ban Chức sự đã thông kiểm số chúng; Đại đức Thích Tâm Thanh trùng tuyên Tỳ-kheo giới giữa đại chúng.

Bên cạnh đó, trên tinh thần ngoại hộ, trợ duyên cho hành giả an cư tại trường hạ, đại diện Ban Trị sự Phật giáoTX.Phước Long, Ban Trị sự Phật giáo TX.Bình Long và Phật tử chùa Tỉnh Hội đã trở về tác pháp cúng dường Tam bảo và chư Tăng hiện tiền.

Chư Tăng thực hiện Bố-tát 2 kỳ mỗi tháng vào mùa An cư kiết hạ

Chư Tăng thực hiện Bố-tát 2 kỳ mỗi tháng vào mùa An cư kiết hạ

Cùng tu tập, trau dồi tam vô lậu học

Cùng tu tập, trau dồi tam vô lậu học

Kinh hành

Kinh hành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày