Bình Phước: Chư Tăng Bố-tát, thính giới đầu mùa An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Tỉnh Hội

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Tỉnh Hội
Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện chùa Tỉnh Hội
GNO - Sáng 17-6 (30-4-Quý Mão) tại trường hạ chùa Tỉnh Hội thực hiện lễ Bố-tát, thính giới đầu mùa An cư Phật lịch 2567 cho chư Tăng hành giả.
Chư Tăng cùng trở về một trú xứ cùng nhau ôn lại giới pháp đã thọ

Chư Tăng cùng trở về một trú xứ cùng nhau ôn lại giới pháp đã thọ

Hàng năm, vào mùa An cư kiết hạ, chư Tăng cùng trở về một trú xứ cùng nhau ôn lại giới pháp đã thọ, cùng thúc liễm thân tâm, an trú trong pháp lục hòa, cùng nhau tu tập theo giới pháp đã thọ, để tấn tu đạo nghiệp, kiến hòa đồng giải, chia sẻ kinh nghiệm tu tập.

Mỗi tháng hai kỳ các trường hạ đều có ngày trưởng tịnh, giúp Tăng đoàn thanh tịnh, nhờ đó Phật pháp trường tồn, nhân gian an lạc.

Tại buổi lễ, sau khi niêm hương bạch Phật chứng minh lễ Bố-tát, đại diện Ban Chức sự đã thông kiểm số chúng; Đại đức Thích Tâm Thanh trùng tuyên Tỳ-kheo giới giữa đại chúng.

Bên cạnh đó, trên tinh thần ngoại hộ, trợ duyên cho hành giả an cư tại trường hạ, đại diện Ban Trị sự Phật giáoTX.Phước Long, Ban Trị sự Phật giáo TX.Bình Long và Phật tử chùa Tỉnh Hội đã trở về tác pháp cúng dường Tam bảo và chư Tăng hiện tiền.

Chư Tăng thực hiện Bố-tát 2 kỳ mỗi tháng vào mùa An cư kiết hạ

Chư Tăng thực hiện Bố-tát 2 kỳ mỗi tháng vào mùa An cư kiết hạ

Cùng tu tập, trau dồi tam vô lậu học

Cùng tu tập, trau dồi tam vô lậu học

Kinh hành

Kinh hành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày