BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM CHÂU TỈNH BẾN TRE
PL.2557 - DL.2014

           *************

 Kính gửi:  - Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh/thành.

                   -Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện. Thị hội, thành hội

                   - Chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trực thuộc tỉnh Bến Tre

THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN NIỆM CHÂU PL.2557 - DL.2014

I.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN:

     1.  Thời gian:

          Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 4 năm 2014 (Nhằm ngày 7/8/9/10 tháng 3 Giáp Ngọ).

     2.  Địa điểm:

       -Giới đàn Tăng: chùa Viên Minh, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, TP.Bến Tre.

       -Giới đàn Ni: chùa Bạch Vân, phường 6, TP.Bến Tre.

II.  ĐIỀU KIỆN THỌ GIỚI:

+ Thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni phải đủ tiêu chuẩn:

                  - Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

                 - Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

                 - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

    - Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) ít nhất 2 năm.

     - Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung hoc hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30 tuổi.

                        - Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

                 + Thọ giới Sa di, Sa di Ni phải đủ tiêu chuẩn:

                        - Tuổi đời từ 16 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

                        - Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

                        - Xuất gia tu học ít nhất 2 năm, tính từ ngày cấp giấy chứng nhận xuất gia.

                        - Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phố thông cơ sở hoặc tương đương.

                        - Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

                 + Thọ giới Thức xoa ma na phải đủ tiêu chuẩn:

                        - Tuổi đời từ 18 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

                        - Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

                        - Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

                        - Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất 2 năm.

                        - Có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phố thông cơ sở hoặc tương đương.

                        - Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

Đối với giới tử ngoài tỉnh phải được sự chấp thuận của Ban Trị Sự Phật giáo cấp tỉnh, (Chánh quyền nơi đi và nơi đến).

III.  HỒ SƠ GIỚI TỬ:

     1.  Hồ sơ giới tử gồm có:

            + 03 đơn xin phát nguyện thọ giới có ý kiến chấp thuận bổn sư hoặc y chỉ sư, ý kiến chấp thuận của Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện (giới tử trong tỉnh).

            + 03 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

            + 03 bản sao đơn xin xuất gia đối với giới tử thọ giới Sa di, Sa di ni.

            + 03 bản sao chứng điệp thọ giới Sa di đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo.

            + 03 bản sao chứng điệp thọ giới Thức xoa ma na đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo ni.

            + 03 bản sao chứng điệp Sa di ni đối với giới tử thọ giới Thức xoa ma na.

             + 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương có thị thực đối với giới tử thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

             + 03 bản sao văn bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương có thị thực đối với tử thọ giới Sa di. Sa di ni, Thức xoa ma na dưới 30 tuổi tính theo khai sanh.

            + 04 tấm ảnh màu (3x4)

2.  Phát hồ sơ:

+ thời gian:  kể từ ngày ra thông báo này.

- Giới tử ngoài tỉnh liên hệ nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre. Chùa Viên Minh, số 01, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 2, Tp.Bến Tre.

3. Thu hồ sơ:

Hạn cuối là hết ngày 30 tháng 3 năm 2014.

IV. KHẢO HẠCH:

- Nội dung khảo hạch theo đề cương ôn thi của Ban tổ chức (đính kèm hồ sơ)

- Phải thuộc và hiểu nghĩa hai thời công phu.

- Phải thuộc và hiểu nghĩa 4 quyển luật trường hàng.

- Thời gian khảo hạch quy định tại chương trình của đàn giới: 07 giờ 30 sáng ngày 07 tháng 04 năm 2014 (Mùng 08 tháng 03 năm Giáp Ngọ).

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GIỚI TỬ:

- Giới tử phải có mặt tại đàn giới sáng ngày 06 tháng 4 năm 2014 (nhằm ngày Mùng 7 tháng 3 năm Giáp Ngọ) để chuẩn bị các thủ tục nhập đàn giới như xem danh sách được thọ giới, nhận phiếu báo danh…

- Đem theo đồ dùng cá nhân, y hậu, tọa cụ, bình bát, đãy lượt nước tùy theo giới mình xin lãnh thọ. Y hậu hay lễ phục phải đúng theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự.

Ban tổ chức Đại Giới Đàn rất mong được Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh động viên khuyến khích giới tử đủ điều kiện phát nguyện lãnh thọ giới pháp tu học, trở về tham dự đăng đàn thọ giới do Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức.

Kính chúc quý Ban, Chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng chư vị giới tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý.


TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẾN TRE

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

kiêm TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 HT. Thích Nhựt Tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày