Các đạo tràng Phật giáo ở Trung Quốc tổ chức Pháp hội nhân mùa "Vu Lan báo ân”còn gọi là ngày "Phật hoan hỷ"

Ngày 3/9 (15/7 âl), là lễ Vu Lan Bồn, còn gọi là ngày Phật hoan hỷ, là ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của song thân, cha mẹ bảy đời cũng như các vong linh cô hồn hoạnh tử, các đạo tràng Phật giáo ở Trung Quốc cùng tổ chức hàng loạt pháp hội, đồng kỳ nguyện siêu độ cho chư hương linh vãng sanh Cực Lạc

 

Thiền tự Bách Lâm - tỉnh Hà Bắc

Từ ngày 28/8 đến 3/9, Thiền Tự Bách Lâm, huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc long trọng tổ chức pháp hội Báo Ân nhân tiết Trung Nguyên. Trong thời gian này, mỗi ngày sáng và chiều lễ lạy Lương Hoàng Bảo Sám tại lầu Vạn Phật; buổi tối đại chúng nghe các pháp sư khai thị tại Văn Thù Các.

caunguyen 1.jpg

Bái sám

 

Điều khác nhau với những năm qua làtiết Trung Nguyên năm nay có sáu vị học tăng của Phật học viện tỉnh Hà Bắc tuần tự đến giảng pháp, từng vị luân phiên khai thi với các chủ đề: Pháp sư Năng Hư giảng "Ý nghĩa Sám Hối và tính quan trọng của nó"; Pháp sư Hoằng Tịnh giảng "Chánh tín và hành chánh của Phật giáo"; pháp sư Diễn Thiện giảng "Pháp Tắc Nghiệp Quả"; pháp sư Quan Hành giảng "Tam Qui và Ngũ Giới - mở ra con đường giải thoát"; pháp sư Diệu Không giảng "Duy Thức Tông Thiển Đàm"; pháp sư Sùng Khang giảng "Đại Huệ Tông Quả Thiền Sư và Khán Thoại Đầu". Sáu vị giảng sư mỗi người một phong thái, qua những thời pháp nàycác thính chúng đều cảm nhận được sự lợi ích và ý thú thâm sâu của kinh điển.

 

caunguyen 2.jpg

Đi thú Yết Ma t t

 

Ngày 3/9 (15/7 âl) là ngày kết thúc Kiết hạ an cư sau 4 tháng (tính luôn tháng 5 nhuần) thúc liễm thân tâm, trau giồi tam vô lậu học, đồng thời cũng là lễ Trung Nguyên - ngày lễ truyền thống của Phật giáo. Sau khi điểm tâm sáng, tăng chúng cử hành nghi thức đối thú Yết-ma Tự tứ tại Điện Phổ Quang Minh. Sáng, cử hành lễ cúng Vu Lan Bồn tại lầu Vạn Phật. Giờ ngọ, pháp sư Thường Chiếu truyền Tam quy Ngũ giới cho các tín chúng. Buổi tối, cúng Du già thí thức cho cô hồn ngạ quỉ tại điện Quan Âm, pháp hội "Báo ân" đến đây đã viên mãn trong niềm hoan hỷ và an lạc.

caunguyen 3.jpg

Cúng Du già thí thc cho cô hn ng qu ti đin Quan Âm

Chùa Hoa Nham - Trùng Khánh

8 giờ sáng ngày 1/9, chùa Hoa Nham - Trùng Khánh long trọng tổ chức 3 ngày đại pháp hội "Vu Lan Bồn Báo Ân" (từ 1 đến 3/9) tại lầu Hoằng Pháp. Pháp hội này do pháp sư Đức Tâm - Tri khách chùa Hoa Nham chủ trì, hơn 300 tăng chúng và tín đồ cùng tham gia. Dưới sự lãnh đạo của pháp sư Đức Tâm, Phật sự thù thắng trong thời gian ba ngày là tụng kinh Vu Lan Bồn, kinh Địa Tạng và niệm Phật hiệu, ngày viên mãn là ngày cúng thí u linh ngạ quỷ. Chủ ý của pháp hội là kế thừa và phát dương mỹ đức, kiền thành cúng tế tổ tiên, báo ân sinh thành của cha mẹ..., khiến cho con cháu biết thế nào là uống nước phải nhớ nguồn, tôn trọng sinh mạng, tận hiếu song thân..

caunguyen 4.jpg
caunguyen 5.jpg

Thiền Tự Tịnh Cư, núi Thanh Nguyên - tỉnh Giang Tây

caunguyen 6.jpg

 

Thiền sư Diệu An - Phương trượng Thiền Tự Tịnh Cư, Phó Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tây niêm hương

caunguyen 7.jpg

Phổ trà

Chùa Tứ Tổ - Huỳnh Mai

caunguyen 8.jpg

caunguyen 10.jpg

Chùa Thiết Lư - thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam

caunguyen 11.jpg

Chùa Huệ Nhật - thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang

caunguyen 12.jpg

 

Pháp Hội Vu Lan Bồn Báo Ân được tổ chức trọng thể trong các tự viện núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên

caunguyen 13.jpg

Thiền Tự Đại Phật

caunguyen 14.jpg

Chùa báo Ân

 

caunguyen 15.jpg

Chùa Phục Hổ

caunguyen 16.jpg

Hồng Xuân Bình

caunguyen 17.jpg

Chùa Vạn Niên

caunguyen 18.jpg

Chùa Tiên Phong

caunguyen 19.jpg

 

Thanh Âm Các

 

Thiền tự Thái Bình - thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô

caunguyen 20.jpg

Chùa Nam Phổ Đà - thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến

caunguyen 21.jpg

caunguyen 22.jpg

caunguyen 23.jpg

caunguyen 24.jpg

Chùa Tử Trúc Lâm - thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến

caunguyen 25.jpg

caunguyen 26.jpg

Chùa Ninh Quốc - thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô

caunguyen 27.jpg

Tháp Tự Thiên Phật - thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông

caunguyen 28.jpg

Chùa Thiền Tự Chân Giác - tỉnh Hà Bắc

caunguyen 29.jpg

Phật Quang Sơn - Luân Đôn

caunguyen 30.jpg

caunguyen 31.jpg

Hải Hội Giảng Tự - huyện Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông

caunguyen 31.jpg

Chùa Quan Hải, núi Liên Đài - tỉnh Liêu Ninh

caunguyen 32.jpg

caunguyen 33.jpg

Thiền viện Từ Hồ - thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc

caunguyen 34.jpg

caunguyen 35.jpg

Chùa Tiến Phước Quan Âm - thành phố Thiên Tân

caunguyen 36.jpg

caunguyen 37.jpg

Chùa Phổ Ninh - thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc

caunguyen 38.jpg

caunguyen 39.jpg

Chùa Tuấn Nguyên, núi Ngũ Tuyền - thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc

caunguyen 40.jpg

caunguyen 41.jpg

Chùa Linh Ẩn - Hàng Châu, tỉnh Triết Giang

caunguyen 42.jpg

Chùa Nam Sơn - Tam Á, tỉnh Hải Nam

caunguyen 43.jpg

caunguyen 44.jpg

Chùa La Hán - tỉnh Tứ Xuyên

caunguyen 45.jpg

Chùa Bích Sơn - núi Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây

caunguyen 46.jpg

 

Thiền Lâm Chân Tế - tỉnh Hà Bắc

 

caunguyen 47.jpg

Vạn Thọ Cổ Tự - huyện Long Môn, tỉnh Quảng Đông

caunguyen 48.jpg

Quan Nhạc Hành Cung - thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc

caunguyen 49.jpg

Phật giáo Cư Sĩ Lâm - Bắc Kinh

caunguyen 50.jpg

Chùa Pháp Hải - thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến

caunguyen 51.jpg

Chùa Khai Nguyên - thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến

caunguyen 52.jpg

Thiền tự Pháp Tịnh Trung Thiên Trúc - Hàng Châu, tỉnh Triết Giang

caunguyen 53.jpg

Thiền tự Nam Sơn - Long Khẩu, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Tây

caunguyen 54.jpg

caunguyen 55.jpg

Chùa Bạch Tháp - huyện Trung Giang, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên

caunguyen 56.jpg

Chùa Lê Lạc - thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên

 

caunguyen 57.jpg

Chùa Long Tuyền - thành phố Bắc Kinh

caunguyen 58.jpg

 

caunguyen 59.jpg

Chùa Cổ Kê Minh - Nam Kinh, tỉnh Giang Tô

caunguyen 60.jpg

caunguyen 62.jpg

Chùa Cực Lạc - huyện Đại Sơn, tỉnh Triết Giang

caunguyen 63.jpg

Chùa Bảo Lâm - Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh

caunguyen 64.jpg

Chùa Đại Khai Nguyên, chùa Tịnh Độ, chùa Phổ Đồng - thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc

caunguyen 65.jpg

Chùa Vĩnh Phước - thành phố Hàng Châu, tỉnh Triết Giang

caunguyen 66.jpg

 

caunguyen 67.jpg

 

Chùa Đại Hưng Thiện - thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây

caunguyen 68.jpg

 

caunguyen 69.jpg

 

caunguyen 70.jpg

Chùa Đại Bi - thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh

 

caunguyen 71.jpg

Cổ tự Đại Phật - thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông

caunguyen 72.jpg

 

caunguyen 73.jpg

Chùa Cưu Ma La Thập - tỉnh Cam Túc

 

caunguyen 74.jpg

Chùa Thiếu Lâm - Côn Minh, tỉnh Vân Nam

 

caunguyen 75.jpg

Thiền tự Nam Hải - huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam

 

caunguyen 76.jpg

 

Dược Vương Cổ Tự - thành phố Thiên Tân

caunguyen 77.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khánh thành, bàn giao phòng học cho học sinh Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Đắk Nông: Ban giao các công trình phục vụ cho học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tại xã Đắk Ngo

GNO - Ngày 20-9, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Ban Trị sự Phật giáo H.Tuy Đức, đoàn từ thiện tổ đình Phước Viên (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), lãnh đạo xã Đắk Ngo tổ chức lễ bàn giao công trình phòng học, nhà ăn, nhà bếp cho Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Điêng Đu, xã Đắk Ngo, H.Tuy Đức).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1218 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ai cũng cần được yêu thương

GNO - Adele Tomlin, một học giả, tác giả, nhà sáng lập Dakini Translation and Publications, đồng thời là một hành giả Kim Cang thừa nổi tiếng, vừa qua đã chia sẻ về một số quan điểm của mình xoay quanh tình yêu thương, hạnh phúc và các mối quan hệ từ sự góc nhìn của Phật giáo.

Thông tin hàng ngày