Chư Ni toàn tỉnh Quảng Trị tập trung bố-tát mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Chư tôn đức Ni niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức Ni niêm hương bạch Phật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-7 (14-6-Nhâm Dần), chư Ni hành giả an cư trong địa bàn toàn tỉnh đã vân tập tại chùa Long Hưng - đạo tràng An cư kiết hạ của Phân Ban Ni giới tỉnh Quảng Trị (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng) thực hiện nghi thức bố-tát định kỳ theo truyền thống.
Chư Ni tụng kinh Phạm võng Bồ-tát giới

Chư Ni tụng kinh Phạm võng Bồ-tát giới

Trước khi kiểm diện, chư vị tôn chứng, Ban Dẫn thỉnh và Quản Giới tử trong Đại giới đàn Giác Nhiên đã có buổi họp thống nhất các ý kiến, phương án để Giới đàn tại giới trường Ni được diễn ra trang nghiêm như pháp.

Sau đó, chư Ni đã tập trung trang nghiêm tại chánh điện niêm hương bạch Phật, các giới tử đảnh lễ đại chúng xin thọ giới trong Đại Giới đàn Giác nhiên sắp tới. Đại chúng nhận lãnh giáo sắc của Đại Tăng, thuyết giới cho Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na và tụng Phạm võng Bồ-tát giới.

Các giới tử đảnh lễ đại chúng xin thọ giới trong Đại Giới đàn Giác nhiên

Các giới tử đảnh lễ đại chúng xin thọ giới trong Đại Giới đàn Giác nhiên

Đại Giới đàn Giác Nhiên do Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Quảng Trị tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 22, 23, 24, 25-7-2022 (nhằm ngày 25, 26, 27, 28-6-Nhâm Dần).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày