Chùa Pháp Huệ


THƯ NGỎ

V/v: Trùng tu Chùa Pháp Huệ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

            Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

            Kính thưa quý Phật tử, các nhà hảo tâm xa gần.

“Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa

Thiền môn hưng thạnh do đàn tín phát tâm”

Ngôi Chùa Pháp Huệ được xây dựng vào năm 1962, với kết cấu đơn sơ, mái tôn vách tường, chật hẹp. Từ đó đến nay, trải qua bao năm tháng, chùa đã xuống cấp trầm trọng. Vào mùa mưa, Phật điện dột nát nhiều nơi, chư Ni và Phật tử phải dùng các vật dụng như: thau chậu … để hứng chống dột.

Được Giáo hội tin tưởng giao cho trọng trách trụ trì, mọi Phật sự còn rất khó khăn, nhưng vì tiền đồ Phật pháp và để đáp ứng nhu cầu tu học của chư Ni, cùng quý Phật tử ngày một đông chúng tôi quyết định trùng tu đại hùng Phật Điện được trang nghiêm hơn.

Việc trùng tu với kinh phí khá lớn, nên rất cần sự hỗ trợ của nhiều tấm lòng để công trình thuận duyên sớm thành tựu viên mãn.

Thành tâm phụng thỉnh Tam Bảo chứng minh, chư tôn thiền đức gia tâm chú nguyện. Đồng thời, chúng tôi thiết tha mong đợi sự hỗ trợ của chư vị đạo tâm thiện nam tín nữ xa gần hãy cùng nhau góp phần tâm lực, tài lực mỗi người một viên gạch, tấm ngói cho Phật sự sớm hoàn thành .

Kính nguyện Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Kính chúc quý Phật tử xa gần đạo tâm tăng trưởng, thành tựu sở nguyện.

Nam-mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.                    

Thay mặt Ni chúng Chùa Pháp Huệ

Trụ Trì

Tỳ-kheo-ni THÍCH NỮ CHÚC HOA 

Mọi chi tiết trợ duyên xin vui lòng liên hệ:

Chùa Pháp Huệ, 16B Ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại : 0909919747

Số tài khoản: 143 664 169 Ngân hàng ACB Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày