Từ khóa: chùa Tam Bảo
Tìm thấy 9 kết quả
Chùa Tam Bảo chúc mừng năm mới - Tết Bunpimay của đất nước - nhân dân các bộ tộc Lào

Đà Nẵng: Tết cổ truyền Bunpimay tại chùa Tam Bảo

GNO - Ngày 14-4, tại chùa Tam Bảo (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã diễn ra lễ đặt bát cúng dường chư Tăng và Tết cổ truyền Bunpimay của đất nước - nhân dân các bộ tộc Lào. Đây là lần đầu tiên chùa Tam Bảo tổ chức nhằm giao lưu văn hóa Việt - Lào.