Từ khóa: chùa Từ Quang
Tìm thấy 21 kết quả
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường viên tịch

GNO - Tông phong pháp phái chùa Hòa An (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) báo tin cho biết Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tường, vị tôn trưởng của tông phong đã viên tịch lúc 12 giờ 5 phút ngày 31-7-2023 (14-6-Quý Mão) tại chùa Thanh Nguyên (BR-VT).
Pháp hội Dược Sư tại chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh)

Pháp hội Dược Sư tại chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh)

GNO - Sáng 5-11 (12-10-Nhâm Dần), nhân tiết Hạ Nguyên, tại chùa Từ Quang, chư tôn đức Tăng và toàn thể đại chúng đã làm lễ niêm hương bạch Phật, yết Tổ và thực hiện nghi thức sái tịnh đàn để khai mạc pháp hội Dược Sư - Phật lịch 2566.