Chùm ảnh: Đại giới đàn Thiện Hòa VII ngày khai mạc

GNO - Hơn 1.300 giới tử Tăng Ni thuộc tỉnh BR-VT và các tỉnh lân cận về Vạn Phật Đại Tòng Lâm cần cầu thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hòa VII - khai mạc sáng nay, 12-12. Trong đó, có 190 giới tử cầu thọ Tỳ-kheo giới, 409 giới tử Sa-di, 146 giới tử cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni, 171 giới tử Thức-xoa và 357 giới tử Sa-di-ni, giới tử Nam tông có 98 vị.

Đại giới đàn Thiện Hòa VII chính thức tấn đàn truyền giới từ ngày 12 đến 14-12, trước đó, ngày 11-12, Ban Kiến đàn đã tổ chức khảo hạch giới tử.

Giác Ngộ Online đã tường thuật lễ khai mạc Đại giới đàn, bạn đọc xem tin đầy đủ TẠI ĐÂY.

Dưới đây là chùm ảnh do PV ghi nhận:

1giang04.JPG

1giang03.JPG

Dẫn thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ khai mạc

1giang05.JPG

1giang06.JPG

1giang07.JPG

1giang09.JPG

1giang10.JPG

1giang11.JPG

1giang12.JPG

Chư tôn đức chứng minh quang lâm

1giang13.JPG

Và an tọa nơi giảng đường Vạn Phật Đại Tòng Lâm - nơi tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn

1giang14.JPG

1giang16.JPG

1giang17.JPG

Giới tử Tăng, Ni tại lễ khai mạc

1giang23.JPG

1giang22.JPG

Chư tôn đức chứng minh thanh tịnh

1giang28.JPG

HT.Thích Quảng Hiển phát biểu khai mạc

1giang27.JPG

1giang29.JPG

Toàn thể đại chúng lắng nghe phát biểu

1giang30.JPG

Toàn cảnh buổi lễ

1giang33.JPG

Tặng hoa chúc mừng

1giang34.JPG

1giang31.JPG

1giang35.JPG

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

1giang46.JPG

1giang44.JPG

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni

1giang37.JPG

1giang42.JPG

1giang48.JPG

1giang49.JPG

Giờ phút thiêng liêng - đối trước chư tôn đức chứng minh, Hội đồng Thập sư phát nguyện thọ giới tu học

1giang51.JPG

1giang52.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

1giang53.JPG

HT.Thích Giác Hạnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT,
Phó BTC Đại giới đàn phát biểu cảm tạ

1giang54.JPG

Hồi hướng - kết thúc buổi lễ khai mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày