Chùm ảnh: Phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ VIII

GNO - Giác Ngộ Online kính giới thiệu đến chư tôn đức Tăng Ni, bạn đọc chùm ảnh về phiên trù bị Đại hội Phật giáo Sóc Trăng vừa diễn ra chiều nay 5-3.

wwwS6 (2).JPG

wwwS6 (8).JPG

Tôn trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Đại hội

wwwS6 (7).JPG

wwwS6 (12).JPG

wwwS6 (10).JPG

Chư tôn đức đại biểu nghiên cứu văn kiện Đại hội

wwwS6 (11).JPG

wwwS6 (3).JPG

wwwS6 (4).JPG

wwwS6 (1).JPG

Phát biểu tham luận

wwwS6 (6).JPG

wwwS6 (9).JPG

Chư Tăng trao đổi trong giờ giải lao của phiên trù bị chiều nay

wwwS6 (5).JPG

wwwS6.JPG

Đoàn Phật giáo Sóc Trăng viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày