Chương trình hoạt động Phật sự 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Các đại biểu tham dự hội nghị kỳ 4 khóa 5
Các đại biểu tham dự hội nghị kỳ 4 khóa 5
Giác Ngộ - Trong xu hướng hội nhập và phát triển bền vững trên các phương diện, chương trình hoạt động Phật sự năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị kỳ 3 khóa VI GHPGVN; phát huy những thành quả mà Giáo hội đạt được, khắc phục một số mặt chưa đạt được trong năm 2010 và chương trình hoạt động Phật sự của Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

A. Về mặt tổ chức và hành chính:

1. Phổ biến, triển khai nghị quyết Hội nghị kỳ 4 khóa VI, chương trình hoạt động năm 2011 và các văn kiện có liên quan của Trung ương Giáo hội.

2. Giao cho Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tiếp tục hiệp thương tiến tới thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội (Ban Đại diện) Phật giáo Tỉnh Nghệ An, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang.

3. Tổ chức Hội thảo và lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN.

4. Ban hành Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội nghị Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh tiến tới Đại hội Phật giáo các Tỉnh, Thành hội Phật giáo nhiệm kỳ 2012 - 2017.

5. Giao cho Văn phòng 2 TWGH, Ban Trùng tu tiếp tục khởi công xây dựng hạng mục dãy Tây Lang cơ sở Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội – Thiền viện Quảng Đức sau khi có giấy phép.

6. Lập kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức mittinh trọng thể Lễ kỷ niệm, Hội thảo 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

7. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho công tác tổ chức Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011, Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2011 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

B. Về hoạt động của Ban, Viện Trung ương:

I. Ban Tăng sự:

1. Tiếp tục phổ biến Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) đã được tu chỉnh.

2. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo tiến hành tổ chức Đại giới đàn như đã dự kiến.

3. Tiếp tục duyệt cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer và Chứng điệp thọ giới cho Tăng Ni.

4. Xin ý kiến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, phối hợp với Văn phòng Trung ương Giáo hội nỗ lực giải quyết ổn định một số vấn đề liên quan đến Tăng Ni, Tự viện tại các đơn vị Tỉnh, Thành hội Phật giáo có yêu cầu.

5. Quan tâm hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.

6. Hỗ trợ Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN trong các hoạt động Phật sự.

II. Ban Giáo dục Tăng Ni:

1. Tiếp tục lấy ý kiến về chương trình học, giáo trình, giáo án đối với hệ thống Giáo dục Tăng Ni các cấp.

2. Tiếp tục có văn thư đề nghị các Cơ quan chức năng cho phép Giáo hội thành lập Trường Cao đẳng Phật học.

3. Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ cho các cơ sở Sơ, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer được phát triển đồng bộ.

4. Thăm viếng và làm việc với các cơ sở Giáo dục, đào tạo Tăng Ni tại địa phương để có hướng hỗ trợ.

5. Tiến hành việc phân cấp đào tạo Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng Phật học trên cơ sở liên kết giữa các Tỉnh, Thành hội theo từng khu vực.

6. Tổ chức Hội nghị liên tịch Hội đồng Điều hành các Học viện Phật giáo Việt Nam để tiến tới thống nhất kế hoạch tuyển sinh và chương trình đào tạo sau Cử nhân (Cao học Phật học).

7. Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo Giáo dục Tăng Ni tại tỉnh Quảng Ninh.

8. Chuẩn bị dự án thành lập Trường Sư phạm Phật giáo tại Hà Nội.

III. Ban Hoằng pháp:

1. Duy trì và mở rộng, phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường lớn, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, một ngày an lạc, các lớp Giáo lý tại các Tự, Viện trong cả nước.

2. Tiếp tục chương trình đào tạo Cao - Trung cấp Giảng sư Hoằng pháp khóa V (2009 - 2012).

3. Triển khai chương trình học tiếng dân tộc trong chương trình đào tạo Giảng sư Cao – Trung cấp để giúp các Giảng sư thông thạo tiếng dân tộc để Hoằng pháp vùng đồng bào dân tộc sinh sống.

4. Hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Tiểu ban Hoằng pháp vùng sâu vùng xa.

5. Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc năm 2011 tại tỉnh Bình Dương.

6. Phối hợp với Ban Tăng sự tổ chức các khóa Bồi dưỡng “Trụ trì và Hoằng pháp” tại các Tỉnh, Thành.

7. Tổ chức thi giáo lý cho Phật tử cả nước.

8. Kết hợp với Ban Từ Thiện Xã hội và Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương trong việc truyền bá chánh pháp và từ thiện.

9. Phát triển chương trình Hoằng pháp ở nước ngoài.

IV. Ban hướng dẫn Phật tử:

1. Tiếp tục thực hiện Bản đúc kết Hội thảo Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành Tây Nguyên và miền Trung, miền Đông và miền Tây Nam bộ và tại Hội thảo hướng dẫn Phật tử phía Bắc.

2. Ban hành thống nhất mẫu: Giấy chứng nhận Quy y Tam bảo, Chứng nhận Quy y thọ giới, Giấy chứng nhận và Sổ tín đồ Phật hóa gia đình; cấp Giấy chứng nhận Phật tử (Thẻ tín đồ) tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

3. Triển khai thực hiện đồng bộ chương trình giảng dạy giáo lý 5 năm đến các đạo tràng.

4. Tiếp tục vận động các Tự, Viện bổ sung khóa lễ tụng niệm vào mỗi chủ nhật hàng tuần dành cho thanh thiếu nhi Phật tử chưa tham gia sinh hoạt GĐPT.

5. Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận (lễ cưới) tại các Tự, Viện.

6. Kết hợp với Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội thi giáo lý theo từng vùng, từng miền cho Cư sĩ Phật tử.

7. Xét xếp cấp cho các Huynh trưởng, khai giảng Lớp học Huynh trưởng bậc Lực, hội trại, họp bạn v.v…

8. Tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Gia đình Phật tử Việt Nam (1951-2011); Hội thảo Gia đình Phật tử; Hội thảo Ban Hướng dẫn Phật tử toàn quốc.

9. Tổ chức Hội nghị Huynh trưởng.

10. Hỗ trợ và cho phép Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ Quy y cho đồng bào dân tộc.

V. Ban Nghi lễ:

1. Triển khai thực hiện theo bản đúc kết Hội thảo Nghi lễ Phật giáo toàn quốc lần thứ 2.

2. Có kế hoạch tham gia công tác tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Có thông tư hướng dẫn Ban Nghi lễ các Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức các ngày lễ lớn của Giáo hội trong năm.

4. Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các Trường Phật học, Trường hạ.

5. Tiếp tục đề nghị Trung ương Giáo hội thẩm duyệt Bộ Kinh Nhật tụng bằng Việt ngữ, tựa đề: “Kinh Nhật tụng Giáo hội Phật giáo Việt Nam”.

6. Ban Biên soạn Giáo trình, Giáo án Nghi lễ có phương hướng mời chư Tôn đức và các vị thiện hữu tri thức tham gia vào Tiểu ban Biên soạn.

VI.  Ban Văn hóa:

1. Tiếp tục tổ chức các cuộc thăm viếng và làm việc các Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh thành địa phương còn lại để có kế hoạch hỗ trợ, đồng thời có kế hoạch phối hợp Ban Trị sự và Ban Văn hóa Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức hội thảo chuyên đề Văn hóa Phật giáo.

2. Đôn đốc và hỗ trợ các tỉnh Thành hội Phật giáo trong cả nước hoàn tất việc biên soạn Lịch sử Phật giáo và hành trạng chư tôn Thiền đức, Cư sĩ hữu công đối với Phật giáo tại địa phương.

3. Tiếp tục in các tập sách Phật giáo thế giới: Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Mông Cổ, Phật giáo Tây Tạng…của Giáo sư Trần Quang Thuận; Chư tôn Thiền đức và Cư sĩ hữu công của HT.Trung Hậu và HT. Hải Ấn; xin phép in Dàn ý kinh Trung Bộ của HT. Thích Minh Châu.

4. Thống kê các ngôi chùa cổ Phật giáo Nam tông Khmer để có hướng bảo tồn, phát triển và đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ một số chùa đủ điều kiện để công nhận là di tích Văn hóa, Lịch sử cấp Quốc gia, hoặc cấp Tỉnh, Thành.

5. Thống kê và phát triển hệ thống thư viện Phật giáo tại Trung ương và các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

6. Đề nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nghiên cứu và đề xuất với Nhà nước để công nhận Tự, Viện (đủ điều kiện) là Di tích Lịch sử Văn hóa Phật giáo cấp Quốc gia, hoặc cấp Tỉnh, Thành.

7. In ấn và xuất bản Tuyển tập các bài viết liên quan đến Phật giáo và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người và 30 năm ngày thành lập GHPGVN.

8. Xin phép các cơ quan chức năng Nhà nước cho phép thành lập Nhà Xuất bản Phật giáo.

9. Thực hiện chuyến đi khảo sát phòng trưng bày Văn hóa Phật giáo tại Bảo tàng Phật giáo Quốc tế theo yêu cầu của Phật giáo Srilanka; tham gia triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản.

VII. Ban Kinh tế Tài chính:

1. Thường trực Ban KTTC thăm và làm việc với Ban Kinh tế Tài chính Tỉnh - Thành hội Phật giáo, để phối hợp trong việc hợp tác tìm nguồn nhân lực, phân phối sách, lịch và văn hóa phẩm Phật giáo.

2. Phát triển Công ty Cổ phần Thiện Tài, tăng cường thêm dịch vụ và sản phẩm tạo thêm giá trị gia tăng và lợi nhuận cho hoạt động của Công ty.

3. Triển khai các hoạt động của Công ty Công ty Cổ phần Hệ thống Lộc Tài, Công ty Bách Lộc Thọ, Công ty Du lịch Hoa Thiền.

4. Kết hợp với Báo Giác ngộ tổ chức tọa đàm về Du lịch Tâm linh và ủng hộ Quỹ học bổng cho Tăng Ni sinh hiếu học.

5. Kết hợp với Trung tâm phim ảnh – tư liệu Phật giáo Sen Việt, xuất bản bộ sách ảnh 1.000 tượng Phật được dịch sang các thứ tiếng Anh, Hoa.

6. Hình thành hệ thống phát hành Kinh sách Phật giáo trên toàn quốc theo mạng lưới phát triển của Ban Kinh tế Tài chính các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

7. Bộ phận Ban Kinh tế Tài chánh phía Bắc kết hợp với Ban TTXH hình thành quỹ Từ thiện Xã hội; đồng thời có kế hoạch Thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh tạo nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động của Ban và Giáo hội.

8. Vận động Tăng Ni, Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường tích cực đóng góp công đức phí cho hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

9. Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Doanh nhân, Doanh nghiệp Phật tử trước thời đại”.

10. Triển khai công tác xuất bản và phát hành bộ lịch bloc Phật giáo năm 2012.

VIII. Ban Từ thiện Xã hội:

1. Phát triển thêm Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại các Tỉnh Thành, Quận, Huyện trong cả nước, nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo, nhất là những vùng nông thôn, vùng kinh tế mới, vùng dân tộc ít người…

2. Lập dự án khả thi để xin phép Chính phủ thành lập Bệnh viện Tư nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong cũng như ngoài nước xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho những đối tượng chính sách; ủng hộ chương trình ngày vì người nghèo và chương trình đem lại ánh sáng cho người nghèo, các công tác từ thiện xã hội khác.

4. Vận động các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật tử thành lập trường dân lập; mở lớp học tình thương; trung tâm dạy nghề, trường nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật; nhà nuôi người già neo đơn và người tàn tật (nếu có yêu cầu), phát triển bếp ăn từ thiện.

5. Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc nghiên cứu và phát triển thêm Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

6. Tổ chức Hội thảo chuyên đề nuôi dạy trẻ mồ côi.

IX. Ban Phật giáo Quốc tế:

1. Tiếp tục liên kết chặt chẽ hơn nữa với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và Ban Phật giáo Quốc tế tại các Tỉnh, Thành hội trong các mặt công tác quan hệ Quốc tế.

2. Tiếp tục thực hiện việc biên soạn và ấn hành quyển sách: “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” bằng tiếng Anh-Việt trong thời gian đầu, và sau đó tiếp tục dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau như: Việt - Trung, Việt - Nhật, Việt - Pháp, Việt – Hàn v..v. nhằm giới thiệu cho các nước và tổ chức Phật giáo trên thế giới hiểu thêm về Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

3. Hỗ trợ cho đoàn Đại diện GHPGVN khảo sát phòng trưng bày triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Bảo tàng Phật giáo Quốc tế - Srilanka.

4. Hỗ trợ cho Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương tham dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 12 tại Thái Lan.

10. Viện – Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:

1. Tiếp tục công tác biên dịch, in ấn và phát hành kinh sách của Viện.

2. Xin phép Bộ Thông tin - Truyền thông xuất bản Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam cho Phân viện Nghiên cứu Phật học tại Hà Nội mỗi tháng 01 số.

3. Sưu tầm, giới thiệu tiểu sử và hành trạng của chư vị Tôn túc Trưởng lão tiền bối của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.

4. Tổ chức tọa đàm quốc tế về “Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia”; toạ đàm về chùa Cây Mai; Hội thảo về Thiền sư Lê Khánh Hòa; hội thảo về Chúa – Bồ tát Nguyễn Phúc Chu .v.v…

5. Tham dự Hội nghị, Hội thảo Quốc tế và trong nước.

XI. Công tác ích nước lợi dân:

Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

III. Phương thức thực hiện:

- Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự, Ban Đại diện các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trong cả nước.

- Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và từng bước hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VI đã đề ra.

- Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy các Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

- Phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và 2 Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội và địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo Tỉnh, Thành hội trong cả nước; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới nảy sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, ổn định, phát triển bền vững của GHPGVN.

- Có Thông tư hướng dẫn Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981 – 07/11/2011).

- Liên hệ chặt chẽ với các ngành chức năng trong việc thực hiện các đề án và chương trình hoạt động.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM     

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tam thời đồng hiện" của Quang Đức

Mặc sen

GNO - Mặc Hương đã nở sen và tỏa hương vào đời sống mỹ thuật từ khi nhóm họa sĩ Phật tử này hình thành và triển lãm lần đầu vào mùa sen Phật lịch 2551 khi mới chỉ gồm 10 thành viên.

Thông tin hàng ngày