Đại đức Thích Nguyên Chính: "Tôi luôn nỗ lực trong tu tập, rèn luyện để đáp ứng công việc giao phó”

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trợ lý Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy
Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trợ lý Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những năm qua, hoạt động hành chính Giáo hội từng bước làm thay đổi diện mạo của Phật giáo nước nhà theo hướng tích cực.

Đó là sự thay đổi toàn diện từ việc tu chỉnh Hiến chương qua từng thời kỳ đến việc cải cách và hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhân sự, phương thức hoạt động cho đến việc nâng cao chất lượng Phật sự và hiệu quả tu học của Tăng, Ni Phật tử.

Hoạt động hành chính đạo là cầu nối chuyển tải những chủ trương, phương hướng hoạt động, cũng như thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Trị sự thông qua các văn bản của Hội đồng Trị sự đến các ban, ngành trung ương và Ban Trị sự các cấp. Hoạt động hành chính đạo đã thực hiện rất thành công vai trò tăng cường sự đoàn kết, hòa hợp, phát huy tính nhất quán, góp phần quan trọng cho sự nghiệp ổn định và phát triển bền vững của Giáo hội.

Là một tu sĩ trẻ được phân công thực hiện đảm trách một số công việc nhất định tại Văn phòng I Trung ương GHPGVN, bản thân tôi luôn nỗ lực trong tu tập và rèn luyện để đáp ứng được những nội dung công việc được giao phó. Trước hết trên tinh thần tự nguyện, tự giác cần nghiêm trì thực hành giới luật và tuân thủ nghiêm túc các quy định của Hiến chương, Nội quy Giáo hội và những quy định của pháp luật Nhà nước. Việc giữ gìn giới luật và kỷ cương của GHPGVN là vấn đề then chốt mà mọi thành viên thuộc GHPGVN phải tuân thủ. Có thể nói, điều quan trọng nhất của mỗi tu sĩ nói chung, nhất là tu sĩ trẻ nói riêng là gạn lọc thân tâm, tấn tu Tam vô lậu học.

Bên cạnh đó, cần trau dồi kiến thức thế học, dù không phải cứu cánh nhưng là phương tiện cần thiết để phục vụ cho con đường hoằng dương Chính pháp và để ứng xử thỏa đáng với mọi căn cơ trình độ chúng sinh. Nhưng chúng ta phải luôn tâm niệm rằng kiến thức thế gian cần nhưng chưa đủ, nó không giúp chúng ta giải thoát khổ đau. Chỉ khi nào chúng ta thực hành giáo lý của Như Lai, khi đó ta mới có trí tuệ sáng suốt để thẩm định lại kiến thức của thế gian có thể sử dụng được.

Việc thực hiện các nhiệm vụ được Giáo hội giao phó là thực hiện trách nhiệm nhưng cũng là nhiệm vụ của mỗi người con Phật trên con đường thực hiện hoằng dương Chính pháp, lợi lạc quần sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cố Giáo sư Cao Huy Thuần

Chia tay mà không biệt ly

GNO - Khi anh Cao Huy Thuần gởi tôi tập Im lặng ,như lời chia tay…, tôi nghĩ: chắc là “Im lặng thở dài…” đây rồi! “Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe im lặng đời mình” (Trịnh Công Sơn)? Nhưng không. Cao Huy Thuần nói về “chia tay mà không biệt ly”…

Thông tin hàng ngày