Đồng Nai: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai chụp hình lưu niệm trong buổi họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022
Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai chụp hình lưu niệm trong buổi họp tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-12, Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai đã có phiên họp tổng kết các hoạt động Phật sự trong năm 2022 và dự kiến thành phần nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của chư tôn đức Ni trong Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và các thành viên trong Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Trong mọi hoạt động Phật sự, chư Ni cần phải luôn đoàn kết, gắn bó cùng nhau thực hiện để đạt được thành tựu viên mãn”.

Ni sư Thích nữ Huệ Hiếu báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự

Ni sư Thích nữ Huệ Hiếu báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự

Tại hội nghị, Ni sư Thích nữ Huệ Hiếu, Phó Phân ban Ni giới Đồng Nai đã báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự và thu chi của Phân ban Ni giới tỉnh. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Phân ban đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, Phân ban đã góp phần tổ chức thành công 3 Đại giới đàn Pháp Loa, Diệu Tâm và Thiện Hoa.

Sau khi thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết, hội nghị thống nhất thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ IX gồm 48 thành viên, trong đó Ban Chứng minh 6 vị, Ban Cố vấn 7 vị và 35 thành viên. Phân ban Ni giới dự kiến sẽ họp mặt 2 lần trong năm vào tháng 3 và tháng 9.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh đã đọc quy chế và trình phương hướng hoạt động trong năm 2023.

“Phân ban Ni giới tỉnh cần theo sát hoạt động Phật sự và kết nối với Phân ban Ni giới tại các huyện, kịp thời có phương pháp điều chỉnh cũng như khích lệ tinh thần để các công tác được diễn ra tốt đẹp, góp phần vào sự phát triển của Phân ban Ni giới tỉnh nhà”, Ni trưởng nhấn mạnh.

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương đúc kết phiên họp

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương đúc kết phiên họp

Đúc kết tại phiên họp, Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương kỳ vọng chư Ni Phật giáo tỉnh nhà bằng trí truệ, năng lực và trách nhiệm của mình sẽ cùng nhau nỗ lực để phát triển Ni đoàn, góp phần xiển dương Đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày