Từ khóa: hành hương
Tìm thấy 15 kết quả
Con đường tơ lụa

Người đi hành hương

GN - Từ xưa, những cuộc hành hương về đất Phật gắn liền với những cái tên như: Nghĩa Tịnh, Pháp Hiển, Huyền Trang,… nhưng dường như rất ít người nhắc đến Hyecho.