Họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2013

GNO - Ngày 10-4-2013, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2013 của đồng bào Khmer.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; cùng với gần 350 đại biểu gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ dân tộc tiêu biểu, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức đại diện cho 92 chùa trong tỉnh.

Tr_nh di_n trang ph_c la m_t trong nh_ng ho_t =_ng thu h·t s_ tham gia =(ng =_o c_a ng²_i dGn vao ngay T_t c_ truy_n (2).JPG

Trình diễn thời trang tại buổi họp mặt

Trong không khí vui tươi đón chào Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2013 của đồng bào Khmer, các đại biểu nghe Ban Dân tộc đọc thư chúc Tết của tỉnh Sóc Trăng đã gửi đến sư sãi, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh liệt sĩ gia đình có công với nước cùng với toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, là ngưuời Khmer trong tỉnh.

Đồng thời, các đại biểu cũng nghe tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh trong năm 2012. Từ đầu năm 2012 đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào Khmer với số tiền hàng trăm tỷ đồng; trong đó, đã xây dựng 452 căn nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ đất ở cho 673 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 313 hộ, đào tạo nghề cho 4.307 lao động, chuyển đổi ngành nghề và mua sắm nông cụ sản xuất cho 12.017 hộ Khmer, triển khai Chương trình 135 giai đoạn II với số tiền trên 85 tỷ đồng.

Trong năm 2012, đã có 2.311 hộ người Khmer thoát nghèo, 89,13% số hộ người Khmer có điện sử dụng và gần 70% hộ người Khmer có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Mặt bằng dân trí trong đồng bào dân tộc Khmer không ngừng được nâng lên. Bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào luôn được giữ gìn và phát huy…

Dịp này, tỉnh Sóc Trăng trao Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Kim Lươl, nguyên Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 28 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển dân tộc cho cán bộ lãnh đạo làm tốt công tác dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày